ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ (a „Tájékoztató”)

1. A Tájékoztató háttere

A Wizz Tours Kft. (a továbbiakban: „Wizz Tours”, illetve a „mi” személyes névmás különbözői alakjai) (egy korlátolt felelősségű társaság, melynek cégjegyzékszáma: 01-09-205337; székhelye: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A., B. épület, 4. emelet; adószáma: 25194841-2-42; e-mail: customerservice@wizztours.com; telefon: 06 90 900 599; weboldal: www.wizztours.com), amely az Ön személyes adatait kezeli, különös figyelmet fordít az adatvédelemre. A Wizz Tours által megvalósított adatkezelés összhangban van a vonatkozó uniós és magyar adatvédelmi jogszabályokkal, és a jelen Tájékoztatónak megfelelően történik.

2. Az általunk kért információk és az Ön adatainak felhasználása

2.1. Személyes adatok

Ez a Tájékoztató minden olyan személyes adat tekintetében alkalmazandó, amelyet Ön átad nekünk, illetve amelyet az Ön Wizz Tours-zal fennálló viszonyával összefüggésben gyűjtünk és kezelünk. A jelen Tájékoztató alkalmazásában „személyes adat” minden olyan Önre vonatkozó információ, amely alapján Ön közvetlen vagy közvetett módon azonosításra került vagy azonosítható (így különösen az Ön neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, hitelkártya- vagy bankkártyaszáma, illetve a különleges bánásmódra vonatkozó információk), valamint az Önre vonatkozó információkból levont következtetések.

2.2. Az Ön személyes adatainak gyűjtése

Minden olyan esetben, amikor Ön igénybe veszi a szolgáltatásainkat vagy a weboldalunkon keresztül harmadik személyek által kínált szolgáltatásokat (például repülőjegyet, a légi közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatást vagy bármilyen kapcsolódó szolgáltatást foglal le), személyes adatokat gyűjtünk Önről; az adatokat vagy közvetlenül Ön bocsátja rendelkezésünkre (vagy ügynökünk rendelkezésére), vagy azokat akkor gyűjtjük, amikor Ön a weboldalunkon igénybe veszi a szolgáltatásainkat, vagy megvásárolja valamely harmadik személy szolgáltatását. A Wizz Tours azonban nem felel az Ön adatai harmadik személyek által a saját céljaikra történő felhasználásáért, amennyiben az ilyen felhasználás megengedett. Ilyen esetben további információkért, kérjük, tekintse meg az érintett harmadik személy adatvédelmi szabályzatát. A harmadik személyek részére történő adattovábbításról további információt talál a lenti 3. pontban.

2.3. Az általunk gyűjtött és kezelt információk

Az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük Önről:

(a) Önre vonatkozó információk (az Ön által megadott információk közé tartozhat például az Ön neve, címe, e-mail címe és telefonszáma, pénzügyi és hitelkártya-információk, személyleírás és fotó, táplálkozási igények vagy különleges segítségnyújtással kapcsolatos igények);

(b) az Ön által megvásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatos információk (akár közvetlenül mi, akár valamelyik ügynökünk nyújtja);

(c) az Ön utazásával kapcsolatos adatok (például foglalásának adatai és az általunk nyújtott kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos adatok);

(d) azzal kapcsolatos adatok, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat, a telefonos ügyfélszolgálatunkat vagy a mobilalkalmazásainkat (például információt szolgáltathat magáról, ha adatlapokat tölt ki a weboldalunkon, ha utazási szolgáltatásokra keres rá, vagy ha a weboldalunkon rendelést ad le. Automatikusan információt gyűjtünk arról, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ez magában foglalja az olyan technikai információkat is, mint az IP-cím, amellyel az Ön számítógépe az internethez csatlakozik, az Ön bejelentkezési adatai, böngészőjének típusa és verziója, az időzónával kapcsolatos beállítások, a böngésző bővítményeinek típusai és verziói, operációs rendszer és platform, valamint az oldalunk Ön általi meglátogatásával kapcsolatos információk, ideértve azokat az egységes forrásazonosítókat (URL-eket), amelyeken keresztül, illetve ahonnan Ön eljutott a weboldalunkra, ideértve amiken keresztül elhagyta azt (beleértve a dátumot és az időpontot is); az Ön által megtekintett termékeket, valamint azokat a termékeket, amelyekre Ön rákeresett; az oldalak válaszidejét, a letöltési hibákat, azt, hogy mennyi időt töltött az egyes oldalakon, az oldalakon végzett tevékenységeivel kapcsolatos információkat (például görgetések, kattintások, illetve az, ha az egérrel egyes képek vagy linkek fölé állt („mouse-over”), valamint azt, hogy milyen módon navigált el az oldalról, továbbá hogy milyen telefonszámról hívta fel az ügyfélszolgálatunkat); és

(e) a velünk és a munkavállalóinkkal folytatott kommunikációjával kapcsolatos információk.

Információt szerezhetünk Önről akkor is, ha igénybe veszi a többi általunk üzemeltetett weboldalt vagy egyéb szolgáltatásainkat. Ezenkívül szorosan együttműködünk harmadik személyekkel is (ideértve például üzleti partnereinket, a műszaki, fizetési és szállítási szolgáltatások terén alkalmazott alvállalkozóinkat, hirdetési hálózatokat, elemzési szolgáltatókat, keresési információkkal kapcsolatos szolgáltatókat, hitelminősítő ügynökségeket), akiktől szintén kaphatunk Önre vonatkozó információkat. További információért kérjük, tekintse meg a lenti 3. pontot.

Egyes esetekben az Ön különleges személyes adatait is kezeljük, amennyiben különleges segítségre van szüksége (például oxigén biztosítására), vagy ha a repülésre való alkalmasságával kapcsolatos információt oszt meg velünk (például ha terhes); az említett adatokat biztonsági okokból, illetve annak érdekében kezeljük, hogy képesek legyünk eleget tenni az Ön különleges segítségnyújtásra vonatkozó igényének.

2.4. Az Ön személyes adatainak felhasználása

2.4.1. Az alábbi célokra használjuk fel az Ön személyes adatait:

(a) az Ön által tőlünk megvásárolt szolgáltatások nyújtása érdekében, vagy azért, hogy lehetővé tegyük harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül történő megvásárlását (az e célból felhasznált adatok közé tartozik a foglalási folyamat során gyűjtött összes adat: például az utas neve, állampolgársága, neme, telefonszáma, e-mail címe, hitelkártya- vagy bankkártyaadatai, a különleges bánásmódra vonatkozó információk, a járat adatai, a visszaigazolási szám, születési idő, születési hely, az úti okmányok adatai és a Wizz-fiókhoz tartozó szám);

(b) direkt marketing célokra, hogy a szolgáltatásokat és az ajánlatokat az Ön követelményeihez igazíthassuk (lásd a lenti 2.4.2. pontot);

(c) szolgáltatásaink fejlesztése érdekében (lásd a lenti 2.4.2. pontot);

(d) az Önnel való kommunikáció érdekében (például azért, hogy emlékeztető e-maileket vagy a változásokról szóló értesítéseket küldjünk Önnek) (erre a célra olyan személyes adatokat használunk, mint például a név és az elérhetőségek);

(e) egyéb adminisztratív célokból (ideértve többek között a számvitelt és a számlázást, az ellenőrzéseket, a hitelkártyák és az egyéb kártyák ellenőrzését, a csalás elleni vizsgálatokat) (ideértve a hitelminősítő ügynökségek kutatásainak felhasználását és a fizetési kártyák érvényességének ellenőrzését), idegenrendészeti és vámellenőrzések céljából, biztonsági, egészségügyi, adminisztratív és jogi célokból, valamint a rendszerek tesztelése, karbantartása és fejlesztése érdekében (ehhez bármilyen Öntől megszerzett adatot felhasználhatunk);

(f) az Önnel megkötött szerződéseinkből származó kötelezettségeink teljesítése céljából.

2.4.2. Cookie-k és direkt marketing.

Weboldalunk használata során a böngészője cookie-kat tárol az Ön eszközén. Ide kattintva további információt szerezhet a Wizz Tours által alkalmazott cookie-król. Célunk annak biztosítása, hogy weboldalunk látogatói megtalálják azt, amit keresnek, és hogy weboldalunkon a lehető legrelevánsabb marketingkommunikációval találkozzanak. Ennek elérése érdekében felhasználhatjuk az adatait elemzések céljaira, minőségi fejlesztésekhez, a szolgáltatások továbbfejlesztéséhez, a weboldal teljesítményének javításához, reklámkampányaink sikerességének felméréséhez, illetve ahhoz, hogy szolgáltatásainkat az Ön igényeihez igazíthassuk. E célokból az Ön azonosítására alkalmatlan adatokat továbbíthatjuk a szerződéses partnereinknek (például a 3. pontban felsorolt harmadik személy szolgáltatóknak); idetartoznak többek között az anonim demográfiai információk és az online magatartásra vonatkozó adatok. Az Ön böngészője és eszköze által a foglalási folyamat során a weboldalunknak elküldött adatokat tároljuk. Ezeket az adatokat csak összesített, természetes személyek azonosítására alkalmatlan formában osztjuk meg harmadik személyekkel.

Ha a hírlevelünkre való feliratkozás útján jelezte, hogy szeretne ilyen üzeneteket kapni, illetve ha valamely versenyben való részvételkor vagy egy promócióra történő regisztrációkor megadta az adatait, különleges ajánlatokat küldhetünk Önnek. A hírlevelekre való feliratkozása alapján, illetve ha a fent leírt módon megadja az adatait, direkt marketing üzeneteket küldünk Önnek, így többek között a Wizz Tours és szerződéses partnereink direkt marketing üzeneteit vagy különleges ajánlatait. Ahhoz, hogy ilyen direkt marketing üzeneteket/különleges ajánlatokat küldhessünk Önnek, a következő személyes adatait kezeljük: neve, e-mail címe és/vagy telefonszáma.

Ezenkívül hozzájárulása függvényében a vásárlásaival, valamint a weboldalunk és a szolgáltatásaink Ön általi használatával kapcsolatos adatait profilalkotás céljára is felhasználhatjuk, annak érdekében, hogy megállapíthassuk, hogy mely szolgáltatások, ajánlatok és/vagy akciók érdekelhetik Önt, valamint hogy személyre szabott üzeneteket küldhessünk Önnek. E célból az Ön 2.3. (b)-(d) pontban felsorolt adatait, valamint a nevét, az e-mail címét és a telefonszámát kezelhetjük.

2.5. Az adatkezelés jogalapja

A következő jogalapon végezzük az Ön személyes adatainak kezelését:

  • az Ön személyes adatainak a 2.4.1. (a), (d)-(f) pontban felsorolt célokból történő kezelése a közöttünk létrejött szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének b) pontja szerint);
  • az Ön személyes adatainak a 2.4.1. (e) pontban meghatározott célokból történő kezelése vagy valamely jogi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint), vagy jogos érdekünk érvényesítéséhez lehet szükséges (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja szerint); ilyen jogos érdekek lehetnek a következők: jogaink és tulajdonunk védelme (ideértve az informatikai rendszerünket is), illetve harmadik személyek jogainak és tulajdonának védelme; csalás vagy más bűncselekmények észlelése, megelőzése és felderítése; jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme;
  • az Ön személyes adatainak a 2.4.1. (b)-(c) pontban felsorolt célokból történő kezelése az Ön hozzájárulásán alapul (a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint).

A fentieken kívül az Ön különleges adatainak a kezelése az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul (a GDPR 9. cikke (1) bekezdésének a) pontja szerint).

Adatainak megadása önkéntes alapon történik. Azonban ha nem adja meg a személyes adatait, előfordulhat, hogy részben vagy egészben nem tudjuk nyújtani Önnek a kért szolgáltatásokat. Felhívjuk figyelmét, hogy ilyen esetben Ön nem vonhatja vissza az Ön által már kifizetett díjakat, és nem jogosult semmilyen visszatérítésre sem.

Adatai direkt marketing céljára (ideértve a profilalkotást is) történő, az Ön hozzájárulásán alapuló kezelése esetében Ön bármikor szabadon visszavonhatja a hozzájárulását. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. Bármikor, indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat a következő linken, a hírlevelekben megadott linken vagy a következő címre elküldött levélben: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A., B. épület, 4. emelet.

Különleges adatainak az Ön hozzájárulásán alapuló kezelése esetében Ön bármikor szabadon visszavonhatja hozzájárulását. Azonban felhívjuk a figyelmét, hogy amennyiben visszavonja a különleges adatok kezelésére vonatkozó hozzájárulását, előfordulhat, hogy nem tudjuk megadni az Ön által kért különleges segítséget. Ezenkívül felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti az azt megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét.

3. Az Ön személyes adatainak harmadik személyekkel történő megosztása

3.1

Ha számviteli, pénzügyi vagy szervezeti célokból és/vagy az Önnel megkötött szerződéseink teljesítéséhez szükséges, adatait megoszthatjuk a Wizz Air csoporton belül. A Wizz Air csoportra vonatkozó további információért kérjük, kattintson ide. Ezenkívül az Ön által igényelt termékek, szolgáltatások és információk zökkenőmentes nyújtásának biztosításához szükség lehet adatai más felekkel történő megosztására is.

3.2

A jelen Tájékoztatóban meghatározott célokból a harmadik személyek alábbi kategóriáival is megoszthatjuk az Ön személyes adatait:

  • olyan harmadik személy szolgáltatók, amelyeknek Ön a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolta a szolgáltatásait (például biztosítás, transzfer);
  • légi fuvarozók és szállodák, melyek szolgáltatásai szerepelnek az Ön által megvásárolt csomagban;
  • hitelkártya-társaságok, pénzforgalmi szolgáltatók, az Ön által a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül kezdeményezett fizetések feldolgozása érdekében;
  • olyan harmadik személyek, amelyek a nevünkben felméréseket végeznek a vásárlók körében;
  • olyan egyéb harmadik személy szolgáltatók, amelyeket – többek között – az adatkezelés érdekében igénybe veszünk;
  • olyan harmadik személyek, mint például az ügyvédi irodák vagy a bíróságok, az Önnel megkötött szerződések végrehajtása vagy alkalmazása érdekében;
  • hatóságok vagy végrehajtó szervek – mint például a rendőrség és a szabályozó hatóságok –, az érintett szerv kérésére és kizárólag olyan mértékben, amennyiben az az alkalmazandó jog alapján kötelező, vagy amennyiben az a jogaink megvédéséhez vagy vásárlóink, munkavállalóink és vagyonunk biztonságának megóvásához szükséges.

3.3

Harmadik személy szolgáltatók. Amikor Ön a weboldalunkon, az alkalmazásunkon vagy a telefonos ügyfélszolgálatunkon keresztül megvásárolja egy harmadik személy szolgáltató szolgáltatását, a vásárlás lehetővé tétele érdekében továbbítjuk az Ön személyes adatait.

Az adott harmadik személyek által végzett adatkezelésre saját adatvédelmi szabályzatuk is alkalmazandó. Az említett harmadik személyek adatkezelési gyakorlatára vonatkozó további információkért kérjük, hogy közvetlenül a harmadik személyek weboldalán tekintse meg az adatvédelmi szabályzatokat. Felhívjuk figyelmét, hogy e szabályzatok tekintetében semmilyen felelősséget nem vállalunk. Egyes esetekben a mi általános szerződési feltételeinket és adatvédelmi szabályzatunkat, valamint a harmadik személy általános szerződési feltételeit és adatvédelmi szabályzatát is el kell fogadni az adott szolgáltatás igénybevételéhez.

Ezenkívül mi is kapunk információt Önről harmadik személyektől, például amikor Ön valamilyen hűségprogramban vesz részt.

Ha Ön ezen a weboldalon keresztül foglal le egy szolgáltatást, adatai átadásra kerülnek a légi fuvarozónak, továbbá lehetséges, hogy azokat a Wizz Air csoport egyéb tagvállalatainak (ideértve leányvállalatainkat, valamint legfelső szintű anyavállalatunkat és annak leányvállalatait is) vagy harmadik személy szállítóknak is át kell adni (például a szállodának) annak érdekében, hogy a felsorolt társaságok biztosíthassák Önnek az adott járaton az ülőhelyeket és az Ön által megvásárolt egyéb termékeket vagy szolgáltatásokat. Adatait megoszthatjuk továbbá (i) minden olyan harmadik személlyel, amely az utazási szolgáltatásokat vagy a szerződés alapján igénybe vett egyéb szolgáltatásokat nyújtja; (ii) azokkal az állami szervekkel és más hatóságokkal, amelyeknek a jogszabályok alapján kötelesek vagyunk átadni az Ön adatait (például az Ön által meglátogatni kívánt országok határőrségei); és (iii) a csalások elleni védelem és a hitelkockázatok mérséklése céljából a megfelelő harmadik személyekkel. Az említett harmadik személyektől mi is vehetünk át adatokat.

A harmadik személyeknek történő adattovábbításra, illetve a harmadik személyektől megszerzett adatokkal kapcsolatos további információért kérjük, kattintson ide.

3.4

Telefonos ügyfélszolgálat. Telefonos ügyfélszolgálati tevékenységeink ellátásához harmadik személy szolgáltatókat veszünk igénybe. A telefonos ügyfélszolgálat a jelen Tájékoztatóval összhangban kezeli az Ön személyes adatait. A hívásokat rögzítjük, és azokat minőségbiztosítási célokból, valamint az esetleges jövőbeli panaszok kezelése érdekében összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal. Az elektronikus vagy postai úton, illetve e-mailben benyújtott panaszokat is megőrizzük, és azokat az esetleges jövőbeli panaszok kezelése érdekében összekapcsolhatjuk más foglalási adatokkal.

3.5

Határőrség és idegenrendészeti hatóságok. Egyes országokban a légi fuvarozókat a jogszabályok kötelezik arra, hogy a határellenőrző hatóságoknak hozzáférést biztosítsanak a foglalási és az utazási információkhoz. Ezért az Önről és a foglalásairól őrzött összes információt megoszthatjuk az indulás helye és az úticél szerinti vám- és idegenrendészeti hatóságokkal.

Ezenkívül számos ország joga előírja a légi fuvarozó számára, hogy az adott országokba, illetve országokból történő utazásokat megelőzően minden utas tekintetében szerezze be az útlevéllel kapcsolatos, valamint más kapcsolódó információkat. Szükség esetén a Wizz Tours ezeket az információkat átadja a légi fuvarozónak, amely továbbítja azokat az érintett vám- és idegenrendészeti hatóságoknak.

4. A személyes adatok nemzetközi továbbítása

Előfordulhat, hogy személyes adatait az Európai Gazdasági Térségen (EGT-n) kívül található címzettnek kell továbbítanunk. Lehetséges, hogy az említett címzettek olyan országokban találhatók, amelyekkel kapcsolatban az Európai Bizottság nem adott ki határozatot arról, hogy az adott ország biztosítja az adatvédelem megfelelő szintjét. Az ilyen országokban található címzetteknek történő adattovábbítások tekintetében a személyes adatok megóvása céljából a címzettekkel megfelelő adattovábbítási megállapodásokat kötöttünk, amelyek tartalmazzák az Európai Bizottság által elfogadott általános szerződési feltételeket (a GDPR 46. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint). Ha további információt szeretne az említett adattovábbítási megállapodásokról, illetve szeretné beszerezni a megállapodások másolatát, kérjük, keressen meg minket a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeink valamelyikén.

5. Biztonság

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk annak érdekében, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adatainak véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, véletlen elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést – különösen azokban az esetekben, amikor az adatkezelés magában foglalja az adatok valamilyen hálózaton keresztül történő továbbítását –, valamint annak érdekében, hogy az adatkezelés minden egyéb jogellenes formájával szemben megvédjük a személyes adatait. Különös figyelmet fordítunk a személyes és a pénzügyi adatok biztonságos továbbítására. Ezek az adatok az Ön számítógépéről titkosított csatornákon keresztül kerülnek továbbításra a Wizz Tours foglalásokat végző szerverére, a legkorszerűbb Secure Socket Layer (SSL) technológia segítségével.

6. Az adatok megőrzése

Személyes adatait addig kezeljük, amíg szükségesek annak a célnak az eléréséhez, amelyhez beszereztük őket. Általában a következő adatmegőrzési időszakokat alkalmazzuk:

(a) a számviteli célokból szükséges dokumentumokban található adatok kivételével a 2.4.1. (a), (d)-(f) pontban felsorolt célokból gyűjtött adatokat az Ön és közöttünk létrejött szerződés teljesítésétől (azaz az Ön WizzTours fiókjának törlésétől) számított 5 évig őrizzük meg;

(b) a számviteli célokból szükséges dokumentumokat (és az azokban szereplő adatokat) az érintett pénzügyi év lezárását követően 8 évig őrizzük; és

(c) a 2.4.1. (b)-(c) pontban felsorolt célokból gyűjtött adatokat addig őrizzük meg, amíg Ön vissza nem vonja az adatkezelésre vonatkozóan megadott hozzájárulását.

A fenti (c) ponttal kapcsolatban felhívjuk a figyelmét, hogy a következő adatokat a hozzájárulás visszavonása után 5 évig megőrizzük annak érdekében, hogy a WizzTours képes legyen bizonyítani, hogy eleget tett az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak: a hozzájárulás megadásának időpontja, a hozzájárulás visszavonásának időpontja, a hozzájáruláshoz kapcsolódó e-mail cím és/vagy telefonszám.

7. Az Ön jogai

A GDPR hatálya alá tartozó adatkezeléssel kapcsolatban Ön a következő jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik: (i) kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést; (ii) kérelmezheti személyes adatai helyesbítését; (iii) kérelmezheti személyes adatai törlését; (iv) kérelmezheti személyes adatai kezelésének a korlátozását; (v) joga van az adathordozhatósághoz; és (vi) tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

(i) Hozzáférési jog: Ön jogosult visszajelzést kapni arra vonatkozóan, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, kérelmezheti a személyes adatokhoz való hozzáférést.

A hozzáférési jog többek között a következő információkra vonatkozik: az adatkezelés célja, a kezelt személyes adatok kategóriái és azon címzettek, illetve címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják. Ezenkívül Ön jogosult másolatot kérni az általuk kezelt személyes adatairól.

(ii) A helyesbítéshez való jog: Bizonyos esetekben Ön kérheti a pontatlan személyes adatok helyesbítését, illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.

(iii) A törléshez való jog (az elfeledtetéshez való jog): Bizonyos esetekben Ön kérheti a személyes adatai törlését, mi pedig kötelesek lehetünk az adott személyes adatok törlésére.

(iv) Az adatkezelés korlátozásához való jog: Bizonyos esetekben Ön kérheti személyes adatai kezelésének a korlátozását. Ilyen esetben az érintett személyes adatok csak egyes meghatározott célokból kezelhetők.

(v) Az adathordozhatósághoz való jog: Bizonyos esetekben Ön jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk.

(vi) A tiltakozáshoz való jog: Bizonyos esetekben Ön tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, mi pedig kötelesek lehetünk az adott személyes adatok kezelésének abbahagyására.

Amennyiben személyes adatait direkt marketing céljából kezeljük – ideértve a profilalkotást is –, Ön bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. Ilyen esetben abbahagyjuk személyes adatainak az említett célokból történő kezelését.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fenti jogok nem abszolút jogok, és gyakorlásukra az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően feltételek vonatkozhatnak.

Ha úgy érzi, hogy megsértették a személyes adataihoz fűződő jogait, megkeresheti a helyi adatvédelmi hatóságot is – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye szerinti tagállamban –, és panaszt nyújthat be hozzá. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is megkeresheti (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; fax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

A fentieken kívül bírósági eljárást is indíthat a cégünk székhelye vagy az Ön szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt.

Ha regisztrál a weboldalunkon, feltételezzük, hogy hozzájárul ahhoz, hogy kezeljük a regisztráció során megadott adatait, így további foglalások esetén nem kell újra megadnia az adatait.

Személyes adatait, valamint az Ön és a Wizz Tours között létrejött szerződéseket a foglalási rendszerünkben tároljuk. Ha szeretne további információt kapni az utasnyilvántartásban vagy a Wizz Tours által őrzött egyéb adatairól, az adatkezelésről és az adatfeldolgozó szervezetekről (ha vannak ilyenek), illetve ha szeretné gyakorolni a fenti jogait, kérjük keressen minket a következő címen.

8. Adatvédelmi tisztviselő

A WizzAir csoport kinevezett egy csoportszintű adatvédelmi tisztviselőt, aki a Wizz Tours adatkezelési tevékenységeit is felügyeli. Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, a következő elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatvédelmi tisztviselővel:

E-mail: wizztours_dpo@wizztours.com

Cím: Adatvédelmi tisztviselő; Wizz Tours Ltd., Laurus Irodaházak, Kőér utca 2/A., B. épület, 1103 Budapest

9. Vegyes rendelkezések

Ön minden foglaláskor kap egy visszaigazolási kódot. A kód a foglalást követően kiküldött visszaigazoló e-mailben található. Javasoljuk, hogy a visszaigazolási kódot mindig kezelje bizalmasan. Ha a visszaigazolási kódot megosztja valaki mással, az érintett személy a rendszereinken keresztül hozzáférhet az Ön útitervéhez és foglalásának adataihoz.

Ha módosítjuk a jelen Adatvédelmi Tájékoztatót, annak aktualizált változatát közzétesszük a weboldalunkon, a wizztours.com-on.

A wizztours.com weboldalon az Ön kényelme és tájékoztatása érdekében további weboldalakra mutató hivatkozások is találhatók. Ne feledje azonban, hogy előfordulhat, hogy ezeknek az oldalaknak más vállalatok vagy szervezetek a tulajdonosai és az üzemeltetői, továbbá más biztonsági és adatvédelmi szabályzatok vonatkozhatnak rájuk. A Wizz Tours-nak nincs befolyása az említett weboldalakon szereplő, illetve azokon keresztül elérhető információkra, anyagokra, termékekre vagy szolgáltatásokra, és azok tekintetében semmilyen felelősséget nem vállal.

Ez az Adatvédelmi Tájékoztató 2018. május 25-étől hatályos.

IE not supported