PRANEŠIMAS APIE PRIVATUMĄ („Pranešimas“)

1. Bendra informacija

Wizz Tours Ltd. (toliau – „Wizz Tours“, „mes“ ar „mums“), ribotos atsakomybės bendrovė, registracijos numeris 01-09-205337, registracijos adresas 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. Building B. 4th floor, Hungary, PVM mokėtojo kodas 25194841-2-42, el. p. customerservice@wizztours.com, telefono numeris: 8900 94 002, interneto svetainė: www.wizztours.com, veikianti kaip Jūsų asmens duomenų valdytoja, duomenų apsaugai skiria ypatingą dėmesį. Wizz Tours duomenis tvarko vadovaudamasi susijusiais ES teisės aktais, Vengrijos duomenų apsaugos įstatymais ir šiuo Pranešimu.

2. Jūsų duomenys, kurių prašome ir kuriuos naudojame

2.1. Asmens duomenys

Pranešimas taikomas visiems asmens duomenims, kuriuos mums pateikiate arba kuriuos surenkame ir tvarkome, kiek tai susiję su Jūsų ir Wizz Tours santykiais. Šio Pranešimo tikslais „asmens duomenys“ reiškia bet kokią informaciją, susijusią su Jumis, pagal kurią tiesiogiai ar netiesiogiai gali būti nustatyta Jūsų tapatybė (būtent, Jūsų vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, kredito ar banko kortelės numeris, informacija apie specialią priežiūrą) ir bet kokia iš tokios informacijos daroma nuoroda į Jus.

2.2. Jūsų asmens duomenų rinkimas

Kai mūsų interneto svetainėje naudojatės mūsų ar trečiųjų asmenų siūlomomis paslaugomis (pvz., atliekate skrydžio ar oro transporto paslaugų rezervaciją ar bet kokius kitus susijusius veiksmus), mes renkame Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums (ar mūsų atstovui) tiesiogiai pateikėte arba kuriuos surinkome, kai naudojotės mūsų paslaugomis arba užsakėte trečiųjų asmenų paslaugas mūsų interneto svetainėje. Vis dėlto, Wizz Tours neatsako už trečiųjų asmenų Jūsų duomenų naudojimą jų tikslais, kai toks naudojimas yra leidžiamas. Daugiau apie duomenų perdavimą trečiosioms šalims žr. 3 skyriuje.

2.3. Informacija, kurią renkame ir tvarkome

Renkame ir tvarkome toliau nurodytus Jūsų asmens duomenis:

(a) informaciją apie Jus (pavyzdžiui, informacija, kurią mums suteikiate, gali apimti Jūsų vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ir telefono numerį, informaciją, susijusią su finansinėmis ir kredito kortelėmis, asmens aprašymą ir nuotrauką, dietos ir specialios pagalbos poreikius),

(b) informacija apie Jūsų įsigytas paslaugas (suteiktas tiesiogiai mūsų pačių arba mūsų atstovo),

(c) informacija apie Jūsų kelionės planus (pavyzdžiui, duomenys apie Jūsų rezervaciją ir papildomas mūsų suteiktas paslaugas),

(d) duomenys apie naudojimąsi mūsų interneto svetaine, skambučių centrais ar mobiliosiomis programėlėmis (pavyzdžiui, Jūs galite pateikti mums informaciją mūsų interneto svetainėje užpildydami klausimynus, ieškodami kelionių paslaugų ar atlikdami užsakymą. Mes automatiškai renkame informaciją apie Jūsų naudojimąsi mūsų interneto svetaine. Tai apima techninę informaciją, įskaitant interneto protokolo (IP) adresą, naudojamą prijungti Jūsų kompiuterį prie Interneto, Jūsų prisijungimo informaciją, naršyklės tipą ir versiją, laiko juostos nustatymus, naršyklės įskiepių (plug-ins) rūšis ir versijas, operacinę sistemą ir platformą, bei informaciją apie Jūsų apsilankymą, įskaitant universalųjį adresą (URL), naršymo mūsų interneto svetainėje ir iš jos registravimo duomenis (įskaitant datą ir laiką); produktus, kuriuos žiūrėjote ar kurių ieškojote, puslapio reakcijos laiką, atsisiuntimo klaidas, tam tikrų tinklapių lankymo trukmę, tinklapyje atliktus veiksmus (kaip antai slinktį, paspaudimus ir žymeklio nukrypimus), būdus, kuriais išeinama iš puslapio, ir bet kokį telefono numerį, iš kurio skambinta į mūsų paslaugų telefono numerį); ir

(e) informacija apie Jūsų bendravimą su mumis ir mūsų personalu.

Informaciją apie Jus galime gauti, jei naudojatės bet kuria kita mūsų valdoma interneto svetaine ar kitomis mūsų teikiamomis paslaugomis. Mes taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su trečiosiomis šalimis (įskaitant, pavyzdžiui, verslo partnerius, techninių, mokėjimo ir pristatymo paslaugų subteikėjus, reklamos tinklus, analitikos paslaugų teikėjus, informacijos paieškos paslaugų teikėjus ir kreditų informacijos teikimo įmones) ir galime gauti informaciją apie jus iš jų. Daugiau informacijos ieškokite skyriuje „Trečiųjų šalių Wizz Tours perduoti duomenys“.

Tam tikrais atvejais, jums paprašius specialios pagalbos (kaip antai aprūpinti deguonimi) ar kai suteikiate mums informaciją apie savo fizinį pasirengimą skrydžiui (pavyzdžiui nėštumo atveju), taip pat turime tvarkyti Jūsų ypatingus asmens duomenis, siekdami užtikrinti, kad galėsime patenkinti jūsų specialios pagalbos poreikius, ar saugumo tikslais.

2.4. Asmens duomenų naudojimas

2.4.1. Jūsų asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

(a) siekdami suteikti Jūsų įsigytas paslaugas ar sudaryti galimybę įsigyti trečiųjų šalių teikiamas paslaugas mūsų interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje ar skambinant į skambučių centrą (šiuo tikslu naudojami duomenys apima visus duomenis, surinktus per rezervacijos procesą: keleivio vardas ir pavardė, tautybė, lytis, telefono numeris, el. pašto adresas, kredito ar banko kortelės duomenys, informacija apie specialią priežiūrą, skrydžio duomenys, patvirtinimo numeris, gimimo data ir vieta, kelionės dokumentų duomenys bei Wizz paskyros numeris);

(b) tiesioginės rinkodaros tikslais, siekdami suteikti paslaugas ir pasiūlymus pagal Jūsų poreikius (žr. 2.4.2 skyrių);

(c) siekdami pagerinti teikiamų paslaugų kokybę (žr. 2.4.2 skyrių);

(d) siekdami susisiekti su Jumis (pavyzdžiui, išsiųsti Jums priminimus el. paštu ar pranešimus apie bet kokius pasikeitimus) (šiam tikslui naudojame asmeninius duomenis, kaip antai vardas ir pavardė ir kontaktiniai duomenys);

(e) įgyvendindami kitus administracinius tikslus (įskaitant, bet neapsiribojant apskaitą ir sąskaitų išrašymą, auditą, kredito ir kitų mokėjimo kortelių patikrinimą bei kovos su sukčiavimu tyrimą) (įskaitant naudojimąsi paieškomis kreditų informacijos tiekimo įmonėse ir mokėjimo kortelių patvirtinimo patikras), migracijos ir muitinės patikrų, saugos, saugumo, sveikatos, administraciniais ir teisiniais, sistemos bandymų, palaikymo ir vystymo tikslais) (prireikus galime naudoti bet kokius duomenis, surinktus iš Jūsų);

(f) siekdami įvykdyti savo įsipareigojimus, kylančius iš bet kokių mūsų su Jumis sudarytų sutarčių.

2.4.2. Slapukai ir tiesioginė rinkodara

Naudojantis mūsų interneto svetaine, Jūsų naudojama naršyklė slapukus saugo Jūsų prietaise. Daugiau apie Wizz Tours naudojamus slapukus skaitykite čia. Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų interneto svetainėje lankytojams būtų pasiūlyta tai, ko jie ieško, ir suteikiama jiems aktualiausia informacija. Siekdami įgyvendinti šį tikslą, galime naudoti Jūsų duomenis analitiniais tikslais, siekdami pagerinti kokybę, vystyti paslaugas, pagerinti interneto svetainės veikimą, įvertinti mūsų reklamos kampanijų sėkmę ar pritaikyti paslaugas Jūsų poreikiams. Šiais tikslais mes galime perduoti Jūsų asmens neidentifikuojančią informaciją, kaip antai anoniminiai demografiniai duomenys ir informacija apie elgesį internete, sutartinių partneriams (pvz., 3 skyriuje nurodytus paslaugų teikėjams). Mes saugome per rezervacijos procesą iš Jūsų naršyklės ir prietaiso į mūsų interneto svetainę atsiųstus duomenis. Jokie duomenys nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus suvestinėmis, asmens neidentifikuojančiomis formomis.

Galite gauti mūsų specialius pasiūlymus, jei tokios informacijos prašėte užsiprenumeruodami mūsų naujienlaiškį arba jei pateikėte mums savo duomenis dalyvaudami konkurse ar užsiregistruodami akcijoje. Užsiprenumeruodami naujienlaiškius arba pateikdami mums savo duomenis pirmiau nurodytais būdais, gausite mūsų tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Wizz Tours arba mūsų sutartinių partnerių su tiesiogine rinkodara susijusią informaciją ar specialius pasiūlymus. Siekdami siųsti Jums tokius tiesioginės rinkodaros pranešimus ar specialius pasiūlymus, tvarkysime šiuos Jūsų asmens duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą ar telefono numerį.

Be to, gavę Jūsų sutikimą galime tvarkyti Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų įsigijimais ir mūsų interneto svetainės bei paslaugų naudojimu, profiliavimo tikslais, siekdami nustatyti paslaugas, pasiūlymus ir (arba) akcijas, kurios galėtų Jus sudominti ir siųsti Jums asmeninius informacinius pranešimus. Šiuo tikslu galime tvarkyti 2.3 skyriaus b ¬¬– d punktuose nurodytus duomenis, taip pat Jūsų vardą ir pavardę, el. pašto adresą ir telefono numerį.

2.5. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas

Jūsų asmens duomenų tvarkymas paremtas šiais teisiniais pagrindais:

  • 2.4.1. skyriaus a, d – f punktuose nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra reikalingas siekiant įvykdyti mūsų sutartį ar Jūsų prašymu atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktą);
  • 2.4.1. skyriaus e punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti reikalingas siekiant įvykdyti teisines prievoles (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktą) arba mūsų teisėtus interesus (pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą), įskaitant: mūsų ir trečiųjų šalių teisių ir turto, taip pat ir mūsų IT sistemos, apsaugą; nustatyti, užkirsti kelią ir tirti sukčiavimą ar kitus nusikaltimus; pradėti, vykdyti ar ginčyti teisinius reikalavimus;
  • 2.4.1 skyriaus b – c punktuose nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi gavus Jūsų sutikimą (BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas).

In addition to the above, the legal basis of the processing of your sensitive data is your explicit consent (under

Be to, kas nurodyta pirmiau, teisinis pagrindas tvarkyti Jūsų ypatingus asmens duomenis yra Jūsų aiškus sutikimas (pagal BDAR 9 straipsnio 1 dalies a punktą).

Duomenų pateikimas yra savanoriškas. Vis dėlto, jei nepateiksite savo asmens duomenų, gali būti, kad negalėsime suteikti visų paslaugos, kurią užsisakėte, dalių. Atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju negalėsite atšaukti paslaugos ar gauti bet kokių sumokėtų mokesčių grąžinimą.

Tuo atveju, jei gavus Jūsų sutikimą Jūsų asmens duomenys tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais (įskaitant profiliavimą), savo sutikimą galite bet kuriuo metu laisvai atšaukti. Atkreipkite dėmesį, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neįtakoja iki tol vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumo. Jūs galite nemokamai atšaukti prenumeratą bet kuriuo metu ir nenurodydami priežasties šioje nuorodoje, kiekviename naujienlaiškyje pateiktoje nuorodoje ar siųsdami laišką adresu 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, Building B, 4th floor; Hungary.

Tuo atveju, jei gavus Jūsų sutikimą tvarkomi Jūsų ypatingi asmens duomenys, bet kuriuo metu galite atšaukti savo sutikimą. Vis dėlto, atkreipkite dėmesį į tai, kad jei atšauksite savo sutikimą dėl Jūsų ypatingų duomenų tvarkymo, gali būti, jog negalėsime suteikti Jūsų prašomos specialios pagalbos. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad Jūsų sutikimo atšaukimas neįtakoja iki tol vykdyto duomenų tvarkymo teisėtumo.

3. Jūsų asmens duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

3.1

Jūsų asmens duomenimis gali būti pasidalinta su Wizz Air Group bendrovėmis, kai tai būtina apskaitos, finansiniais bei organizaciniais tikslais ir (arba) siekiant įvykdyti sutartį su Jumis. Daugiau informacijos apie Wizz Air Group rasite čia. Be to, atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims gali prireikti siekiant užtikrinti sklandų produktų, paslaugų ir informacijos teikimą pagal Jūsų prašymą.

3.2

Jūsų asmens duomenis galime atskleisti šiame Pranešime aprašytais tikslais šioms trečiųjų šalių kategorijoms:

  • trečiųjų šalių paslaugų teikėjai, iš kurių Jūs mūsų interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje ar per skambučių centrą įsigijote paslaugų (kaip antai draudimo, pervedimo paslaugų);
  • oro vežėjas, viešbučio paslaugos teikėjas, kurių paslaugos įeina į Jūsų įsigytą paketą;
  • kredito kortelių bendrovės, mokėjimo paslaugų teikėjai, tam, kad būtų atlikti apmokėjimai, kuriuos iniciavote mūsų interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje ar per mūsų skambučių centrą;
  • trečiosios šalys, kurios mūsų vardu atlieka klientų apklausas;
  • kitos trečiosios šalys paslaugų teikėjos, kurios mums teikia, be kita ko, duomenų tvarkymo paslaugas;
  • trečiosios šalys, kaip teisinės firmos ir teismai, siekiant priverstinai vykdyti ar taikyti sutartį su Jumis;
  • vyriausybinės ar priverstinio vykdymo institucijos, kaip policija ir reguliavimo institucijos, joms prašant ir tik vadovaujantis taikytinais teisės aktais arba siekiant apsaugoti mūsų teises ar užtikrinti mūsų klientų, darbuotojų ar turto saugumą.

3.3

Trečiosios šalys, teikiančios paslaugas. Kai mūsų interneto svetainėje, mobiliojoje programėlėje ar per skambučių centrą įsigyjate trečiosios šalies teikiamas paslaugas, mes perduodame Jūsų asmens duomenis, kad palengvintume įsigijimą.

Duomenys taip pat gali būti tvarkomi remiantis jų privatumo politika. Norėdami apie jų duomenų tvarkymo praktiką sužinoti daugiau, peržiūrėkite privatumo politiką tokių trečiųjų šalių interneto svetainėse. Atkreipkite dėmesį, kad už šią politiką mes neprisiimame atsakomybės. Tam tikrais atvejais, norėdami gauti atitinkamas paslaugas, turite duoti sutikimą su mūsų ir tokių trečiųjų šalių sąlygomis ir privatumo politika.

Be to, mes taip pat gauname informaciją apie Jus iš trečiųjų šalių, pavyzdžiui, kai dalyvaujate lojalumo programoje.

Kai atliksite rezervaciją per šią interneto svetainę, Jūsų duomenys bus perduoti oro vežėjui ir galimai kitoms Wizz Air Group bendrovėms (įskaitant mūsų dukterines bendroves, pagrindinę patronuojančią bendrovę ir jos dukterines bendroves) ar trečiosioms šalims tiekėjams (kaip antai viešbučio paslaugos teikėjas), tam, kad sudarytume sąlygas šioms bendrovėms suteikti Jums skrydžio vietas ir bet kuriuos kitus produktus ar paslaugas, kuriuos įsigijote. Taip pat Jūsų duomenis galime atskleisti: (i) visoms susijusioms trečiosioms šalims, kurios teiks aprūpinimą pagal kelionės planus ir kitas sutartas paslaugas, (ii) vyriausybinėms ir kitoms institucijoms, kurioms teisiškai privalome perduoti Jūsų duomenis (pvz., šalių, kurias ketinate aplankyti, sienų valdymo agentūroms) ir (iii) atitinkamoms trečiosioms šalims, siekiant kovoti su sukčiavimu ir sumažinti kredito riziką. Taip pat galime gauti duomenis iš minėtų trečiųjų šalių.

Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie duomenų perdavimą trečiosioms šalims ir gavimą iš jų, spauskite čia.

3.4

Skambučių centras. Mes samdome trečiąsias šalis teikti mums skambučių centro paslaugas. Skambučių centre Jūsų asmeniniai duomenys tvarkomi vadovaujantis šiuo Pranešimu. Skambutis įrašomas ir gali būti prijungtas prie kitų rezervacijos duomenų, siekiant užtikrinti kokybę ir galimų skundų sprendimą ateityje. Elektroniniu būdu, paštu ar elektroniniu paštu pateikti skundai yra archyvuojami ir gali būti prijungti prie kitų rezervacijos duomenų, siekiant užtikrinti galimų skundų sprendimą ateityje.

3.5

Pasienio policija ir migracijos tarnybos. Tam tikrose valstybėse iš oro vežėjo pagal įstatymus reikalaujama suteikti pasienio kontrolės įstaigoms prieigą prie rezervacijų ir kelionių informacijos. Todėl bet kokia mūsų turima informacija apie Jus ir Jūsų kelionės planus gali būti atskleista Jūsų išvykimo ar atvykimo vietos muitinėms ir migracijos tarnyboms.

Be to, kai kurių valstybių įstatymuose reikalaujama iš oro vežėjo prieš kelionę į šias valstybės ar iš jų rinkti visų keleivių pasų ir susijusią informaciją. Kai reikalaujama, Wizz Tours teiks šią informaciją oro vežėjui, kuris perduos ją atitinkamoms muitinėms ir migracijos tarnyboms.

4. Tarptautinis asmens duomenų perdavimas

Mums gali tekti perduoti Jūsų asmens duomenis gavėjams, esantiems už Europos ekonominės erdvės („EEE“) ribų. Šie gavėjai gali būti šalyse, dėl kurių Komisija nepriėmė sprendimo, kad tokia šalis suteikia atitinkamą duomenų apsaugos lygį. Kiek tai susiję su duomenų perdavimu tokiose šalyse esantiems gavėjams, su jais sudarėme tinkamus duomenų perdavimo susitarimus, į kuriuos įtrauktos ES standartinės sąlygos, priimtos Europos Komisijos siekiant apsaugoti perduodamus asmens duomenis (pagal BDAR 46 straipsnio 2 dalies c punktą). Daugiau informacijos apie tokius susitarimus arba jų kopijų galite paprašyti susisiekiant su mumis, kontaktais kurie yra nurodyti šiame Pranešime.

5. Saugumas

Imamės tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, neleistino atskleidimo ar prieigos prie jų, ypač kai jų tvarkymas susijęs su duomenų persiuntimu tinklu, ir nuo visų kitų neteisėtų tvarkymo formų. Skiriame ypatingą dėmesį saugiam asmeninių ir finansinių duomenų persiuntimui. Šie duomenys persiunčiami iš Jūsų kompiuterio į Wizz Tours rezervacijų serverį per koduotus kanalus su pažangiausia saugaus kištukinio lizdo (SSL) technologija.

6. Duomenų saugojimas

Jūsų asmens duomenis tvarkome tiek, kiek būtina juos tais tikslais, kuriais jie buvo surinkti. Bendrai būtų taikomi šie saugojimo terminai:

(a) išskyrus duomenis, reikalingus apskaitos tikslams, duomenys, surinkti 2.4.1. skyriaus a ir d – f punktuose nurodytais tikslais, bus saugomi 5, kai bus įvykdyta sutartis su Jumis (t.y. Jūsų WizzTours paskyros ištrynimo);

(b) dokumentai (ir informacija esanti juose), kurie yra reikalingi apskaitos tikslams įgyvendinti, bus saugomi 8 metus po atitinkamų finansinių metų pabaigos; ir

(c) duomenys, surinkti 2.4.1. skyriaus b – c punktuose numatytais tikslais, bus saugomi, kol atšauksite savo dėl duomenų tvarkymo duotą sutikimą.

Atsižvelgiant į aukščiau esantį c punktą, prašome atkreipti dėmesį, į tai kad Jums atšaukus sutikimą, mes 5 metus, saugosime šiuos duomenis: sutikimo davimo data, sutikimo atšaukimo data, el. pašto adresas ir/arba telefono numeris, kuriam suteiktas sutikimas, kad WizzTours galėtų įrodyti, kad laikosi galiojančių duomenų apsaugos įstatymų.

7. Jūsų teisės

Kiek tai susiję su bet kokiu duomenų tvarkymu, patenkančiu į BDAR taikymo sritį, jūs turite teisę naudotis šiomis teisėmis ir priemonėmis: (i) teise reikalauti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis, (ii) teise reikalauti ištaisyti Jūsų asmens duomenis, (iii) teise reikalauti ištrinti Jūsų asmens duomenis, (iv) teise reikalauti Jūsų asmens duomenų tvarkymo apribojimo, (v) teise į duomenų perkeliamumą ir (vi) teise nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

(i) Teisė susipažinti su duomenimis: Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis ir, jei tvarkome, reikalauti leisti susipažinti su Jūsų asmens duomenimis.

Teisė susipažinti taikoma, inter alia, šiai informacijai: tvarkymo tikslai, tvarkomų asmens duomenų kategorijos ir gavėjai ar gavėjų kategorijos, kuriems asmens duomenys buvo ar bus atskleisti. Be to, turite teisę gauti mūsų tvarkomų savo asmens duomenų kopiją.

(ii) Teisė reikalauti ištaisyti duomenis: tam tikrais atvejais turite teise reikalauti, kad būtų pakeisti netikslūs asmens duomenys arba papildyti neišsamūs asmens duomenys.

(iii) Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“): tam tikrais atvejais turite teisę reikalauti, kad Jūsų asmens duomenys būtų ištrinti ir mes galime būti įpareigoti šiuos asmens duomenis ištrinti.

(iv) Teisė apriboti duomenų tvarkymą: tam tikrais atvejais turite teisę reikalauti, kad būtų apribotas Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Tokiu atveju atitinkami asmens duomenys gali būti tvarkomi tik tam tikrais tikslais.

(v) Teisė į duomenų perkeliamumą: tam tikrais atvejais turite teisę gauti mums pateiktus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu bei turite teisę persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui ir tam mes negalime tam kliudyti.

(vi) Teisė nesutikti: tam tikrais atvejais turite teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, ir mes galime būti įpareigoti nustoti tvarkyti tokius duomenis.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais atveju, įskaitant profiliavimą, turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi. Tokiu atveju mes nustojame tvarkyti Jūsų asmens duomenis tokiais tikslais.

Atkreipkite dėmesį, kad aukščiau nurodytos teisės nėra absoliučios ir jų įgyvendinimas gali priklausyti nuo taikytinuose duomenų apsaugos teisės aktuose numatytų sąlygų.

Jei manote, kad jūsų asmens duomenų teisės buvo pažeistos, Jūs taip pat galite susisiekti ir pateikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai toje Valstybėje Narėje, kurioje yra Jūsų gyvenamoji vieta, darbo vieta ar tariamo pažeidimo vieta. Taip pat galite kreiptis į Vengrijos Duomenų apsaugos ir informacijos laisvės tarnybą (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125, Hungary, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefonas: +36-1 391-1400; faxas: +36-1 391-1410; el. paštas: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Be to, kas paminėta aukščiau, galite inicijuoti procesą teisme, turinčiame jurisdikciją pagal mūsų verslo arba Jūsų nuolatinę gyvenamąją vietą.

Jei užsiregistruojate mūsų interneto svetainėje, laikome, kad neprieštaraujate, jog mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis, pateiktus mums per registraciją, ir Jums nereikės vėl pateikti savo asmens duomenų, kai vėliau atliksite rezervacijas.

Jūsų asmens duomenys ir su Wizz Tours sudarytos sutartys laikomi mūsų rezervacijų sistemoje. Jei norite gauti informaciją apie keleivių registracijas ar bet kuriuos kitus Wizz Tours saugomus duomenis, apie duomenų tvarkymą ir duomenis tvarkančius subjektus (jei tokių yra), arba norėtumėte pasinaudoti aukščiau nurodytomis teisėmis, susisiekite su mumis šioje nuorodoje.

8. Duomenų apsaugos pareigūnas

WizzAir Group išrinko grupės duomenų apsaugos pareigūną (DAP), kuris prižiūri taip pat ir Wizz Tours duomenų tvarkymo veiklą. Jei turite klausimų ar susirūpinimų, galite susisiekti su mūsų DAP vadovaudamiesi šia kontaktine informacija:

El. paštas: wizztours_dpo@wizztours.com

Adresas: attn.: DPO; Wizz Tours Ltd., Laurus Offices, Kőér street 2/A, Building B, H-1103 Budapest

9. Kitos nuostatos

Kai atliksite rezervaciją, Jums bus suteiktas patvirtinimo kodas. Jis pateikiamas atlikus rezervaciją atsiunčiamame elektroniniame patvirtinimo laiške. Patariame šį patvirtinimo kodą visą laiką laikyti konfidencialiai. Jūsų patvirtinimo kodo atskleidimas kitiems gali sudaryti galimybę jiems per mūsų sistemą pasiekti Jūsų rezervacijos ir maršruto duomenis.

Jei keisime šį Pranešimą apie privatumą, paskelbsime atnaujintą versiją savo interneto svetainėje wizztours.com.

Wizztours.com interneto svetainėje Jūsų patogumui ir siekiant suteikti informacijos pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines. Atkreipkite dėmesį, kad šios interneto svetainės gali priklausyti kitoms bendrovėms bei organizacijoms ir būti jų valdomos, todėl joms gali būti taikoma kitokia saugumo ir privatumo politika. Wizz Tours nekontroliuoja ir neprisiima atsakomybės dėl bet kokios informacijos, medžiagos, produktų ar paslaugų, esančių šiose interneto svetainėse ar pasiekiamų per jas.

Šis Pranešimas apie privatumą įsigalioja nuo 2018 m. gegužės 25 d.

Jūsų naršyklė pasenusi

IE not supported

wizztours.com nebeveikia jūsų naršyklėje.
Atnaujinkite naršyklę