INFORMACJA O POLITYCE PRYWATNOŚCI („Informacja”)

1. Wprowadzenie

Wizz Tours Ltd. (dalej zwana „Wizz Tours” lub „my” lub „nas”), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru pod numerem 01-09-205337, z siedzibą pod adresem 1103 Budapeszt, Kőér utca 2/A, Building B, 4th floor, Węgry, numer identyfikacji VAT 25194841-2-42, e-mail: customerservice@wizztours.com, telefon: 22 1284981, strona internetowa: www.wizztours.com - działająca w charakterze administratora Państwa danych osobowych - przykłada szczególną wagę do ochrony danych. Przetwarzanie danych przez Wizz Tours odbywa się zgodnie z właściwymi przepisami unijnego i węgierskiego prawa o ochronie danych oraz w myśl niniejszej Informacji.

2. Informacje, o które prosimy i wykorzystywanie Państwa danych

2.1. Dane osobowe

Niniejsza Informacja ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, jakie Państwo nam przekazują lub my zbieramy i przetwarzamy z uwagi na Państwa związek z Wizz Tours. Dla celów niniejszej Informacji termin „dane osobowe” oznacza wszelkie dotyczące Państwa informacje, na podstawie których są lub mogą Państwo być zidentyfikowani, bezpośrednio lub pośrednio (w szczególności Państwa imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer karty kredytowej lub bankowej, informacje w zakresie szczególnej opieki) oraz wszelkie informacje uzyskiwane w oparciu o takie dotyczące Państwa dane.

2.2. Zbieranie Państwa danych osobowych

Każdorazowo gdy korzystają Państwo z naszych usług lub usług oferowanych przez strony trzecie za pośrednictwem naszej strony internetowej (np. dokonują Państwo rezerwacji lotu lub korzystają z usług transportu lotniczego lub podejmują inne powiązane czynności), zbieramy dotyczące Państwa dane osobowe przekazane nam (lub naszemu pośrednikowi) przez Państwa bezpośrednio lub zebrane przez nas podczas gdy korzystali Państwo z naszych usług lub rezerwowali usługi stron trzecich za pośrednictwem naszej strony internetowej. Wizz Tours nie odpowiada jednak za wykorzystywanie Państwa danych przez strony trzecie, jeżeli takie wykorzystanie jest dozwolone, dla ich własnych celów. W takim wypadku proszę zapoznać się z polityką prywatności wspomnianych stron trzecich w celu uzyskania dalszych informacji. Więcej informacji na temat przekazywania danych stronom trzecim zawarto w pkt. 3 poniżej.

2.3. Informacje, które zbieramy i przetwarzamy

Zbieramy i przetwarzamy następujące dotyczące Państwa dane osobowe:

(a) informacje dotyczące Państwa (na przykład informacje przekazywane nam przez Państwa mogą obejmować Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, informacje finansowe i dane karty kredytowej, profil osobowy i zdjęcie, wymogi w zakresie diety i specjalnej pomocy);

(b) informacje dotyczące zakupionych przez Państwa usług (świadczonych bezpośrednio przez nas lub przez naszego pośrednika);

(c) dane dotyczące Państwa podróży (na przykład dane rezerwacji i dotyczące dodatkowych świadczonych przez nas usług);

(d) dane dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej, usług call center lub aplikacji na urządzenia mobilne (Na przykład mogą Państwo udzielić nam informacji na własny temat, wypełniając formularze dostępne na naszej stronie internetowej, wyszukując usługi turystyczne, składając zamówienie przez naszą stronę internetową. Automatycznie zbieramy informacje dotyczące korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. Obejmuje to informacje techniczne z uwzględnieniem adresu protokołu internetowego (IP) wykorzystywanego do połączenia Państwa komputera z internetem, dane logowania, rodzaj i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz informacje dotyczące Państwa odwiedzin, w tym pełny URL (Uniform Resource Locators) sekwencji otwieranych stron internetowych (z uwzględnieniem daty i godziny); oglądane i wyszukiwane przez Państwa produkty; czas reakcji strony, błędy pobierania danych, długość odwiedzin na określonych stronach, informacje o interakcji na stronie (w tym o przewijaniu, kliknięciach, ruchach kursora myszy) oraz metody opuszczania strony i numer telefonu wykorzystywany do połączenia się z naszym numerem obsługi klienta); oraz

(e) informacje dotyczące komunikacji pomiędzy Państwem a nami i naszym personelem.

Możemy otrzymywać informacje na Państwa temat, jeżeli korzystają Państwo z innych stron internetowych, które prowadzimy lub innych usług, które świadczymy. Ściśle współpracujemy ze stronami trzecimi (w tym na przykład partnerami handlowymi, podwykonawcami w zakresie usług technicznych, płatniczych i dostawczych, sieciami reklamowymi, dostawcami usług analitycznych, dostawcami danych wyszukiwania, biurami informacji kredytowej) i możemy otrzymać od nich informacje na Państwa temat. Więcej informacji w pkt. 3 poniżej.

W niektórych przypadkach musimy także przetwarzać wrażliwe dane osobowe, w sytuacji gdy żądają Państwo od nas szczególnego wsparcia (takiego jak zapewnienie tlenu) lub gdy udzielają nam Państwo informacji na temat ewentualnych przeciwwskazań do odbywania podróży lotniczych (na przykład w przypadku ciąży) w celu zapewnienia możliwości realizacji Państwa próśb o specjalną asystę lub z powodów bezpieczeństwa.

2.4. Wykorzystywanie Państwa danych osobowych

2.4.1. Cele, dla których wykorzystujemy Państwa dane osobowe obejmują:

(a) świadczenie usług, które Państwo od nas zakupili lub usprawnienie zakupu usług lub produktów stron trzecich poprzez naszą stronę internetową, aplikację lub usługę call center (dane wykorzystywane do tego celu obejmują wszystkie dane zbierane podczas procesu rezerwacji: takie jak imię i nazwisko pasażera, obywatelstwo, płeć, numer telefonu, adres e-mail, dane karty kredytowej lub bankowej, informacje na temat szczególnej opieki, dane lotu, numer potwierdzenia, data urodzenia, miejsce urodzenia, dane dokumentów podróżnych oraz numer konta Wizz Account);

(b) marketing bezpośredni w celu dostarczania usług i ofert dopasowanych do Państwa wymogów (patrz pkt 2.4.2. poniżej);

(c) doskonalenie naszych usług (patrz pkt 2.4.2. poniżej);

(d) komunikacja z Państwem (na przykład wysyłanie Państwu e-maili przypominających lub zawiadomień o zmianach) (w tym celu wykorzystujemy dane osobowe takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe);

(e) wspieranie innych celów administracyjnych (w tym między innymi w zakresie księgowości i fakturowania, audytów, weryfikacji danych kart kredytowych lub innych kart płatniczych, kontroli pod kątem nadużyć finansowych) (w tym korzystanie z wyszukiwań biur informacji kredytowej i kontroli kart płatniczych dla celów ich walidacji), (kontrola imigracyjna i celna, bezpieczeństwo, ochrona, zdrowie, cele administracyjne i prawne oraz testowanie, utrzymanie i rozwój systemów) (możemy wykorzystać dowolne dane, które zebraliśmy od Państwa, stosownie do danego przypadku);

(f) wykonywanie naszych zobowiązań wynikających z umów zawartych pomiędzy Państwem a nami.

2.4.2. Pliki cookies i marketing bezpośredni.

Podczas korzystania z naszej strony internetowej na Państwa urządzeniu przez Państwa przeglądarkę zapisywane są pliki cookies. Więcej informacji o plikach cookies wykorzystywanych przez Wizz Tours można uzyskać tutaj. Naszym głównym celem jest zapewnienie, by nasza strona internetowa oferowała odwiedzającym to, czego szukają i gwarantowała im najbardziej odpowiednią komunikację marketingową. Aby osiągnąć ten cel, możemy wykorzystywać Państwa dane w celach przeprowadzania analiz, poprawy jakości, rozwijania usług, poprawy funkcjonowania strony, mierzenia skuteczności kampanii marketingowych lub dopasowania usług do Państwa potrzeb. W tych celach możemy przekazać Państwa dane niepozwalające na Państwa identyfikację, takie jak, między innymi, anonimowe dane demograficzne i dotyczące zachowań online naszym partnerom współpracującym (np. usługodawcom będącym stronami trzecimi wyszczególnionym w pkt. 3). Przechowujemy dane wysyłane przez Państwa przeglądarkę i urządzenie na naszą stronę internetową podczas procesu rezerwacji. Żadne takie dane nie są ujawniane stronom trzecim, z wyłączeniem danych w formie zbiorczej, niepozwalających na identyfikację poszczególnych osób.

Mogą Państwo otrzymywać od nas oferty specjalne, jeżeli poprosili Państwo o takie komunikaty z chwilą zapisania się do naszego newslettera, lub jeżeli przekazali nam Państwo swoje dane przy okazji zgłoszenia do konkursu lub rejestracji dla potrzeb skorzystania z promocji. W następstwie zapisania się do newslettera lub udostępnienia swoich danych jak wskazano powyżej, będą Państwo otrzymywać informacje przesyłane na potrzeby marketingu bezpośredniego, zawierające bezpośrednie oferty marketingowe lub oferty specjalne Wizz Tours lub naszych partnerów współpracujących. Dla celów przesyłania Państwu takich komunikatów na potrzeby marketingu bezpośredniego/ofert specjalnych będziemy przetwarzać Państwa następujące dane osobowe: imię i nazwisko i adres e-mail i/lub numer telefonu.

Ponadto, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody, możemy przetwarzać Państwa dane związane z dokonanym przez Państwa zakupem oraz korzystaniem z naszej strony internetowej i usług do profilowania w celu ustalenia usług, ofert i/lub promocji, którymi mogą być Państwo zainteresowani oraz do przesyłania Państwu spersonalizowanych wiadomości. W tym celu możemy przetwarzać Państwa dane wymienione w pkt. 2.3. b)-d), jak również Państwa imię i nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu.

2.5 Podstawa prawna przetwarzania danych

Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następującą podstawę prawną:

  • przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów wskazanych w pkt. 2.4.1. (a), (d)-(f) jest niezbędne do wykonania umowy zawartej pomiędzy nami, lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów wskazanych w pkt. 2.4.1. (e) może być niezbędne do wypełnienia naszych obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) lub z uwagi na realizację naszych prawnie uzasadnionych interesów (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), co obejmuje ochronę praw i mienia naszych i stron trzecich, w tym naszego systemu informatycznego; wykrywanie, zapobieganie i prowadzenie dochodzenia w sprawie nadużyć finansowych lub innych czynów zabronionych; ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń;
  • przetwarzanie Państwa danych osobowych dla celów wskazanych w pkt. 2.4.1. (b)-(c) jest oparte na Państwa zgodzie (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

Oprócz powyższych, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych wrażliwych jest Państwa wyraźna zgoda (zgodnie z art. 9 ust. 1 lit. a) RODO).

Dostarczenie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli jednak nie przekażą Państwo swoich danych osobowych, może to oznaczać, że nie będziemy w stanie zrealizować wszystkich lub części żądanych przez Państwa usług. Co ważne, w takim przypadku nie będą Państwo mogli anulować usługi ani uzyskać zwrotu uiszczonych opłat.

W przypadku przetwarzania Państwa danych na podstawie Państwa zgody do celów marketingu bezpośredniego (w tym profilowania), przysługuje Państwu prawo do dobrowolnego cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Należy pamiętać, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania prowadzonego przed takim cofnięciem. Mogą Państwo zrezygnować z dalszego otrzymywania wiadomości bez podania przyczyny, bezpłatnie, korzystając z tego linku, lub linku zawartego w każdym newsletterze bądź w piśmie przesłanym na adres: 1103 Budapeszt, Kőér utca 2/A, Building B, 4th floor; Węgry.

W przypadku przetwarzania Państwa danych wrażliwych za Państwa zgodą, mają Państwo prawo dobrowolnie cofnąć swoją zgodę w dowolnym momencie. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli cofną Państwo swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych wrażliwych, możemy nie być w stanie udzielić Państwu wnioskowanej przez Państwa specjalnej pomocy. Należy także podkreślić, że cofnięcie Państwa zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed takim cofnięciem.

3. Ujawnianie Państwa danych osobowych stronom trzecim

3.1

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane w ramach Grupy Wizz Air, kiedy są one niezbędne dla celów księgowych, finansowych i organizacyjnych i/lub w celu zawarcia umowy pomiędzy Państwem a nami. Więcej informacji na temat Grupy Wizz Air można uzyskać tutaj. Ponadto ujawnienie Państwa informacji innym stronom może być konieczne w celu zapewnienia sprawnej dostawy żądanych przez Państwa produktów, usług i informacji.

3.2

Możemy także ujawniać Państwa dane osobowe stronom trzecim należącym do poniższych kategorii, dla celów określonych w niniejszej Informacji:

  • strony trzecie, których usługi Państwo zakupili (jak ubezpieczenie, przejazdy) za pośrednictwem strony internetowej, naszej aplikacji lub call center;
  • przewoźnik lotniczy, dostawca usług hotelowych, którego usługi zawarte w pakiecie Państwo zakupili;
  • spółki obsługujące karty kredytowe, dostawcy usług płatniczych w celu przetwarzania płatności zainicjowanych przez Państwa za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji lub usługi call center;
  • strony trzecie przeprowadzające w naszym imieniu ankiety wśród klientów ;
  • pozostali usługodawcy zaangażowani przez nas m.in. do przetwarzania danych;
  • strony trzecie, takie jak kancelarie prawne i sądy w celu wyegzekwowania lub zastosowania umowy z Państwem;
  • organy publiczne lub organy ścigania jak policja i organy regulacyjne, na ich żądanie i wyłącznie zgodnie z wymogami obowiązującego prawa lub w celu ochrony naszych praw lub bezpieczeństwa naszych klientów, personelu i mienia.

3.3

Usługodawcy będący stronami trzecimi. Kiedy nabywają Państwo usługę od usługodawcy będącego stroną trzecią za pośrednictwem naszej strony internetowej, aplikacji lub usługi call center, przekazujemy Państwa dane osobowe w celu usprawnienia transakcji zakupu.

Przetwarzanie danych takich stron trzecich może także podlegać ich własnym politykom prywatności. Proszę zapoznać się z politykami prywatności bezpośrednio na stronach internetowych takich stron trzecich, aby uzyskać więcej informacji o ich praktykach w zakresie przetwarzania danych. Proszę pamiętać, że nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za te polityki. W niektórych przypadkach, aby uzyskać daną usługę konieczne jest zaakceptowanie zarówno naszych warunków i polityki prywatności, jak i strony trzeciej.

Otrzymujemy także dotyczące Państwa informacje od stron trzecich, na przykład jeżeli uczestniczą Państwo w programie lojalnościowym.

Kiedy dokonają Państwo rezerwacji za pośrednictwem naszej strony internetowej, Państwa dane zostaną przekazane przewoźnikowi lotniczemu, a być może konieczne będzie także przekazanie ich innym spółkom Grupy Wizz Air (w tym naszym podmiotom zależnym, naszej spółce dominującej i jej podmiotom zależnym) lub dostawcom będącym stronami trzecimi (takim jak dostawca usług hotelowych), w celu umożliwienia tym spółkom zapewnienia Państwu miejsc w samolocie i wszelkich innych produktów lub usług, które Państwo zakupili. Możemy także ujawnić Państwa dane (i) wszystkim odpowiednim stronom trzecim, które zajmują się organizacją podróży lub świadczą inne zakontraktowane usługi, (ii) organom publicznym i innym organom, którym jesteśmy prawnie zobowiązani przekazać Państwa dane (np. agencje graniczne państw, które planują Państwo odwiedzić) oraz (iii) odpowiednim stronom trzecim w celu ochrony przed nadużyciami finansowymi i zmniejszeniem ryzyka kredytowego. Możemy także otrzymywać dane od rzeczonych stron trzecich.

Więcej informacji na temat przekazywania danych do/od stron trzecich można uzyskać tutaj.

3.4

Usługi call center. Zlecamy stronom trzecim świadczenie na naszą rzecz usług call center. Centrum call center przetwarza nasze dane osobowe zgodnie z niniejszą Informacją. Rozmowy telefoniczne są rejestrowane i mogą być powiązane z innymi danymi rezerwacyjnymi w celu zapewnienia jakości i na wypadek konieczności rozpatrywania w przyszłości ewentualnych reklamacji. Reklamacje składane drogą elektroniczną, pocztą lub w wiadomości e-mail są także archiwizowane i mogą być powiązane z innymi danymi rezerwacyjnymi na wypadek konieczności rozpatrywania w przyszłości ewentualnych reklamacji.

3.5

Straż graniczna i organy imigracyjne. W określonych krajach przewoźnicy lotniczy mają prawny obowiązek udostępnić agencjom kontroli granicznej informacje dotyczące rezerwacji i podróży. W związku z powyższym informacje, które przechowujemy na temat Państwa i Państwa podróży mogą być ujawniane organom celnym i imigracyjnym zlokalizowanym w miejscu Państwa wyjazdu lub miejscu docelowym.

Ponadto w kilku krajach prawo zobowiązuje przewoźników lotniczych do zbierania danych paszportowych i powiązanych informacji od wszystkich pasażerów przed wyjazdem do lub z tych krajów. Jeżeli jest to wymagane, Wizz Tours dostarczy te informacje przewoźnikowi lotniczemu, który przekaże je odpowiednim organom celnym i imigracyjnym.

4. Międzynarodowe przekazywanie danych osobowych

Możemy być zobowiązani przekazać Państwa dane osobowe odbiorcom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Odbiorcy ci mogą znajdować się w państwach, dla których Komisja Europejska nie podjęła decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony danych. W odniesieniu do przekazywania danych odbiorcom zlokalizowanym w takich państwach, wdrożyliśmy odpowiednie umowy o przekazaniu danych z odbiorcami, zawierające wzorcowe klauzule UE przyjęte przez Komisję europejską w celu zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych (zgodnie z art. 46 par. 2 lit. c) RODO). Więcej informacji na temat umów o przekazaniu danych lub kopie takich umów można uzyskać kontaktując się z nami za pomocą danych kontaktowych wskazanych w niniejszej Informacji.

5. Bezpieczeństwo

Stosujemy odpowiednie techniczne i organizacyjne środki w celu zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkową lub niezgodną z prawem utratą, modyfikacją, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do danych osobowych, w szczególności gdy takie przetwarzanie wiąże się z przesyłaniem danych za pomocą sieci oraz przed wszelkimi innymi formami niezgodnego z prawem przetwarzania danych. Przykładamy szczególną wagę do bezpiecznej transmisji danych osobowych i finansowych. Dane te są przesyłane z Państwa komputera na serwer rezerwacji spółki Wizz Tours za pośrednictwem kanałów zaszyfrowanych w oparciu o najnowocześniejszą technologię Secure Socket Layer (SSL).

6. Przechowywanie danych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Co do zasady obowiązują następujące okresy przechowywania:

(a) z wyłączeniem danych zawartych w dokumentach niezbędnych do celów księgowych, dane zbierane w celach wskazanych w pkt. 2.4.1. (a), (d)-(f) będą przechowywane przez 5 lat od chwili realizacji umowy pomiędzy nami (t.j. usunięcia Państwa Konta WizzTours);

(b) dokumenty niezbędne do celów księgowych (i zawarte w nich dane) będą przechowywane przez 8 lat od zamknięcia stosownego roku finansowego; oraz

(c) dane zbierane dla celów wskazanych w pkt. 2.4.1. (b)-(c) będą zatrzymywane do cofnięcia przez Państwa zgody na przetwarzanie.

W odniesieniu do punktu (c) powyżej, należy zauważyć, że po cofnięciu przez Państwa zgody zatrzymamy następujące dane przez okres 5 lat w celu umożliwienia spółce Wizz Tours wykazania zachowania przez nią zgodności z obowiązującymi przepisami o ochronie danych: datę udzielenia zgody, datę cofnięcia zgody, adres e-mail i/lub numer telefonu objęty zgodą.

7. Przysługujące Państwu prawa

W zakresie przetwarzania danych objętych RODO, przysługują Państwu następujące prawa i środki ochrony prawnej: (i) prawo do żądania dostępu do Państwa danych osobowych; (ii) prawo do żądania sprostowania Państwa danych osobowych; (iii) prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych; (iv) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; (v) prawo do przenoszenia danych; i (vi) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

(i) Prawo dostępu do danych: Mają Państwo prawo do uzyskania potwierdzenia, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz, jeżeli tak jest, do żądania uzyskania dostępu do danych osobowych.

Prawo dostępu ma zastosowanie m.in. do następujących informacji: cele przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych osobowych, oraz odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione. Ponadto mają Państwo prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych przetwarzanych przez nas.

(ii) Prawo do sprostowania danych: W określonych przypadkach mają Państwo prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub do uzupełnienia niekompletnych informacji.

(iii) Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”): W określonych przypadkach mają Państwo prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych, a my możemy być zobowiązani do usunięcia takich danych osobowych.

(iv) Prawo do ograniczenia przetwarzania: W określonych przypadkach mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W takim wypadku odnośne dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w określonych celach.

(v) Prawo do przenoszenia danych: W określonych przypadkach mają Państwo prawo do otrzymania danych osobowych, które nam Państwo dostarczyli w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, oraz prawo do przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi bez przeszkód z naszej strony.

(vi) Prawo do sprzeciwu: W określonych przypadkach mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, oraz my możemy być zobowiązani do zaprzestania przetwarzania takich danych.

W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

Państwa danych osobowych w dowolnym momencie. W takim wypadku, zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w powyższych celach.

Należy podkreślić, że powyższe prawa nie są prawami bezwzględnymi, a wykonanie powyższych praw może podlegać warunkom zgodnym z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.

Jeżeli uważają Państwo, że Państwa prawa ochrony danych osobowych zostały naruszone, mogą Państwo także skontaktować się z miejscowym organem ochrony danych i złożyć w nim skargę, w szczególności w Państwie Członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Mogą Państwo skontaktować się z węgierskim organem ochrony danych i wolności informacji (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság - H-1125, Węgry, Budapeszt, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefaks: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Oprócz powyższego mają Państwo prawo wszcząć postępowanie sądowe przed sądem właściwym dla naszej siedziby lub Państwa miejsca zwykłego pobytu.

Jeżeli rejestrują się Państwo na naszej stronie internetowej, zakładamy, że z zadowoleniem przyjmują Państwo przetwarzanie przez nas danych osobowych dostarczonych nam przez Państwa w procesie rejestracji i nie będą Państwo musieli ponownie przekazywać nam swoich danych przy kolejnych rezerwacjach.

Państwa dane osobowe i umowy zawarte pomiędzy Państwem a Wizz Tours są przechowywane w naszym systemie rezerwacji. Jeżeli chcieliby Państwo uzyskać informacje na temat rejestru danych pasażera lub jakiekolwiek dane przechowywane przez Wizz Tours, na temat przetwarzania danych i podmiotów przetwarzających dane (o ile mają zastosowanie), lub też skorzystać z przysługujących Państwu powyższych praw, proszę skontaktować się z nami, korzystając z tego linku.

8. Inspektor ochrony danych osobowych

Grupa WizzAir powołała inspektora ochrony danych osobowych („IOD”) na poziomie grupy, który nadzoruje także czynności przetwarzania danych Wizz Tours. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z naszym IOD pod adresem:

E-mail: wizztours_dpo@wizztours.com

Adres: Do rąk: DPO [pol. IOD]; Wizz Tours Ltd., Laurus Offices, Kőér street 2/A, Building B, H-1103 Budapeszt

9. Postanowienia różne

Dokonując rezerwacji, otrzymują Państwo kod potwierdzenia. Jest on zawarty w wiadomości e-mail otrzymywanej po dokonaniu rezerwacji. Zalecamy, by zawsze zachowywali Państwo kod potwierdzenia w poufności. Ujawnienie Państwa kodu potwierdzenia innym osobom może umożliwić im dostęp do Państwa danych rezerwacji i planu podróży za pośrednictwem naszego systemu.

W przypadku zmiany niniejszej Informacji o Polityce Prywatności, opublikujemy jej uaktualnioną wersję na naszej stronie internetowej wizztours.com.

Na stronie wizztours.com znajdują się linki do innych stron internetowych umieszczone dla Państwa wygody i informacji. Proszę pamiętać, że strony te mogą być posiadane i prowadzone przez inne spółki i organizacje i podlegać różnym politykom bezpieczeństwa i prywatności. Wizz Tours nie kontroluje i nie bierze odpowiedzialności za informacje, materiały, produkty lub usługi zawarte na lub dostępne za pośrednictwem tych stron.

Niniejsza Informacja o Polityce Prywatności wchodzi w życie dnia 25 maja 2018 roku.

Twoja przeglądarka jest przestarzała

IE not supported

strona wizztours.com nie jest już obsługiwana przez twoją przeglądarkę.
Zaktualizuj przeglądarkę