NOTIFICARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA („Notificare”)

1. Context

Wizz Tours Ltd. (denumită în continuare „Wizz Tours” sau „noi” sau „nouă”), o societate cu răspundere limitată înregistrată sub numărul 01-09-205337, având sediul social situat în 1103 Budapesta, Kőér utca 2/A. Building B. etaj 4, Ungaria, cod TVA 25194841-2-42, e-mail: customerservice@wizztours.com, telefon: 031 2295309, website: www.wizztours.com - acționând în calitate de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal - acordă o atenție deosebită protecției datelor. Prelucrarea datelor de către Wizz Tours respectă legile relevante privind protecția datelor din UE și Ungaria și se realizează în conformitate cu prezenta Notificare.

2. Informații pe care le solicităm și folosirea datelor dumneavoastră

2.1. Date cu caracter personal

Prezenta Notificare se aplică tuturor datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați sau pe care le colectăm și prelucrăm în legătură cu relația pe care o aveți cu Wizz Tours. În scopul prezentei Notificări „date cu caracter personal” înseamnă orice informații care vă privesc în baza cărora sunteți sau puteți fi identificat, în mod direct sau indirect (în special propriile dumneavoastră nume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail, număr de card de credit sau bancar, informații privind cerințe de îngrijire specială) și orice referire rezultată din astfel de informații care vă privește.

2.2. Colectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

Oricând veți folosi serviciile noastre sau serviciile oferite de terți pe website-ul nostru (de ex. realizați o rezervare pentru un zbor sau serviciu de transport aerian sau orice activități aferente) noi colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră pe care fie ni le-ați furnizat nouă (sau reprezentantului nostru) în mod direct sau pe care le-am colectat atunci când ați folosit serviciile noastre sau ați rezervat serviciile terților pe website-ul nostru. Cu toate acestea, Wizz Tours nu răspunde de folosirea de către terți a datelor dumneavoastră, atunci când o astfel de folosire este permisă, în scopuri proprii. În astfel de cazuri vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestora pentru mai multe informații. Puteți găsi mai multe informații despre transferurile de date către terți în secțiunea 3 de mai jos.

2.3. Informații pe care le colectăm și prelucrăm

Noi colectăm și prelucrăm următoarele date cu caracter personal despre dumneavoastră:

(a) informații despre dumneavoastră (de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați pot include numele dumneavoastră, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon, informații financiare și despre cardul de credit, descrierea personală și fotografia, informații privind cerințe de dietă sau asistență specială),

(b) informații despre serviciile pe care le-ați achiziționat (fie că sunt furnizate direct nouă sau reprezentantului nostru),

(c) detalii despre aranjamentele de călătorie ale dumneavoastră (de exemplu detalii despre rezervarea dumneavoastră și serviciile suplimentare pe care noi le prestăm),

(d) detalii despre folosirea de către dumneavoastră a website-ului, centrelor de apel sau aplicațiilor mobile (de exemplu, ne puteți furniza informații despre dumneavoastră prin completarea formularelor de pe website-ul nostru, prin căutarea de servicii de călătorie, plasarea unei comenzi pe website-ul nostru. Noi colectăm în mod automat informații despre folosirea de către dumneavoastră a website-ului nostru. Acest lucru include informații tehnice inclusiv adresa Protocol Internet (IP) folosită pentru a vă conecta computerul la Internet, informațiile cu care vă înregistrați, tipul și versiunea programului de navigare, setarea fusului orar, tipurile și versiunile accesoriului de navigare, sistemul și platforma de operare, precum și informații despre vizita dumneavoastră, inclusiv fluxul de Adrese complete pentru Localizarea Resurselor (URL) către, prin și de la site-ul nostru (inclusiv data și ora); produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat; timpii de reacție a paginii, erorile la descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini, informații privind interacțiunea pe pagină (cum ar fi derulare, apăsări și mișcările cu mouse-ul), și metodele folosite pentru a naviga mai departe de pe pagină și orice număr de telefon folosit pentru a apela numărul nostru de servicii clienți.); și

(e) informații despre comunicarea pe care o aveți cu noi și personalul nostru.

Noi putem primi informații despre dumneavoastră dacă veți folosi oricare alte website-uri pe care noi le operăm sau celelalte servicii pe care noi le oferim. De asemenea, colaborăm strâns cu terți (inclusiv, de exemplu, parteneri de afaceri, subantreprenori pentru servicii tehnice, de plată și livrare, rețele de publicitate, furnizori de date analitice, furnizori de informații privind căutările, agenții de informații privind creditele) și putem primi de la aceștia informații despre dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, a se vedea Secțiunea 3 de mai jos.

În anumite cazuri suntem de asemenea nevoiți să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal de natură sensibilă atunci când ne solicitați asistență specială (cum ar fi furnizarea de oxigen), sau atunci când ne furnizați informații despre aptitudinea dumneavoastră de a zbura (de exemplu dacă sunteți însărcinată) pentru a ne asigura că vă putem îndeplini solicitarea de asistență specială sau din motive de siguranță.

2.4. Folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal

2.4.1. Scopurile pentru care vă folosim datele cu caracter personal sunt:

(a) pentru a presta serviciile pe care le-ați achiziționat de la noi sau pentru a facilita achiziționarea de servicii sau produse ale terților de pe website-ul nostru, prin intermediul aplicației noastre sau prin centrul nostru de apeluri (datele folosite în acest scop includ toate datele colectate pe parcursul procedurii de rezervare cum ar fi: numele, naționalitatea, sexul, numărul de telefon, adresa de e-mail, detaliile cardului de credit sau bancar, informații despre îngrijire specială, detaliile zborului, numărul de confirmare, data nașterii, locul nașterii, detaliile documentelor de călătorie și numărul Contului Wizz);

(b) în scopuri de marketing direct pentru a presta serviciile și a vă furniza ofertele individualizate conform cerințelor dumneavoastră (a se vedea Secţiunea 2.4.2 de mai jos);

(c) pentru a ne îmbunătăți serviciile (a se vedea Secţiunea 2.4.2 de mai jos);

(d) pentru a comunica cu dumneavoastră (de exemplu pentru a vă trimite e-mail-uri prin care să vă amintim anumite detalii sau notificări despre orice modificare) (în acest scop folosim date cu caracter personal cum ar fi nume și detalii de contact);

(e) pentru a susține alte scopuri administrative (inclusiv dar fără a se limita la contabilitate și facturare, auditare, verificare card de credit sau alt card de plată, analiză antifraudă) (inclusiv folosirea cercetărilor agenției de informații privind creditul și verificărilor privind validarea cardului de plată), controlul formalităților de imigrare și vamale, siguranță, securitate, sănătate, scopuri administrative și juridice și testare de sisteme, întreținere și dezvoltare) (noi putem folosi orice date pe care le colectăm de la dumneavoastră, după caz);

(f) pentru a ne îndeplini obligațiile ce rezultă din orice contracte pe care le-ați încheiat cu noi.

2.4.2. Cookie-uri și marketing direct.

În timpul folosirii website-ului nostru, programul dumneavoastră de navigare stochează cookie-uri pe dispozitivul pe care îl folosiți. Citiți mai multe despre cookie-urile folosite de Wizz Tours dând click aici. Obiectivul nostru este de a ne asigura că website-ul nostru oferă vizitatorilor ceea ce caută și le furnizează cea mai relevantă comunicare de marketing. Pentru a atinge acest obiectiv, putem folosi datele dumneavoastră în scopuri analitice, pentru ameliorări ale calității, pentru dezvoltarea serviciilor, pentru a îmbunătăți performanța website-ului, pentru a măsura succesul campaniilor noastre de publicitate sau pentru a individualiza serviciile conform nevoilor pe care le aveți. În aceste scopuri, vom putea să vă transferăm datele care nu vă identifică personal cum ar fi, dar fără a se limita la, informații demografice anonime și despre comportamentul online, către partenerii noștri contractuali (de ex. furnizori terți de servicii listați la Art. 3.). Noi stocăm datele transmise de programul de navigare și dispozitivul dumneavoastră către website-ul nostru în timpul procedurii de rezervare. Nici un fel de astfel de date nu vor fi dezvăluite terților decât în forme globale, ce nu pot fi identificate personal.

Dumneavoastră puteți primi oferte speciale din partea noastră dacă ați solicitat o astfel de comunicare prin înscrierea la buletinul nostru informativ, sau dacă ne-ați furnizat detaliile dumneavoastră atunci când v-ați înscris într-un concurs sau v-ați înregistrat pentru o promoție. Prin înscrierea la buletine informative, sau furnizarea detaliilor dumneavoastră așa cum se menționează anterior, veți primi comunicări de marketing direct din partea noastră inclusiv marketing direct sau oferte speciale ale Wizz Tours sau ale partenerilor noștri contractuali. În scopurile transmiterii către voi a unor astfel de comunicări de marketing direct/oferte speciale, vom prelucra următoarele date cu caracter personal ale dumneavoastră: numele și adresa de e-mail şi/sau numărul de telefon.

În plus, sub rezerva consimțământului dumneavoastră, vă vom putea prelucra datele referitoare la achizițiile pe care le-ați efectuat și la folosirea website-ului și serviciilor noastre, în scopul realizării de profiluri pentru a identifica serviciile, ofertele și/sau promoțiile care pot prezenta interes pentru dumneavoastră, și vă vom trimite comunicări personalizate. În acest scop, putem să vă prelucrăm datele listate la Art. 2.3. b)-d) precum și numele, adresa de e-mail sau numărul de telefon.

2.5 Baza legală pentru prelucrarea datelor

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se întemeiază pe următoarea bază legală:

  • prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile listate la Art. 2.4.1. (a), (d)-(f) este necesară pentru executarea contractului dintre noi, sau îndeplinirea cererii dumneavoastră privind etapele pre-contractuale (conform Art. 6 alin. 1 b) din RGPD);
  • prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile listate la Art. 2.4.1. (e) poate fi necesară pentru a ne îndeplini obligațiile legale (conform Art. 6 alin. 1 c) din RGPD), sau pentru interesul nostru legitim (conform Art. 6 alin. 1 f) din RGPD), care include: protecția drepturilor și proprietăților noastre sau ale terților, inclusiv a sistemului nostru IT; detectarea, împiedicarea și investigarea fraudei sau altor infracțiuni; constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor în instanță;
  • prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile listate la Art. 2.4.1. (b)-(c) se bazează pe consimțământul dumneavoastră (conform Art. 6 alin. 1 a) din RGPD).

În plus față de cele de mai sus, baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter sensibil care vă privesc este reprezentată de consimțământul dumneavoastră explicit (conform Art. 9 alin. 1 a) din RGPD).

Furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară. Cu toate acestea, dacă nu ne furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, acest lucru poate însemna că noi nu vom putea să prestăm integral sau parțial serviciile pe care le-ați solicitat. Vă rugăm să țineți cont de faptul că în aceste condiții nu veți putea anula sau obține o rambursare a oricăror taxe pe care le-ați plătit.

În cazul prelucrării datelor dumneavoastră pe baza consimțământului acordat în scopuri de marketing direct (inclusiv pentru realizarea profilului), aveți dreptul să vă retrageți consimțământul, în mod liber, în orice moment. Vă rugăm să țineți cont de faptul că retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează caracterul legal al prelucrării realizate înainte de retragere. Vă veți putea dezabona oricând fără a prezenta vreun motiv, gratis, prin următorul link, sau link-ul transmis în fiecare buletin informativ, sau prin trimiterea unei scrisori la 1103 Budapesta, Kőér utca 2/A, clădirea B, et. 4; Ungaria.

În cazul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter sensibil pe baza consimțământului acordat, aveți dreptul să vă retrageți consimțământul, în mod liber, în orice moment. Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că dacă vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter sensibil, noi nu vom mai putea să vă oferim asistența specială pe care ați solicitat-o. De asemenea vă rugăm să țineți cont de faptul că retragerea consimțământului dumneavoastră nu afectează caracterul legal al prelucrării realizate înainte de retragere.

3. Divulgarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către terți

3.1

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi împărtășite în cadrul Grupului Wizz Air, atunci când este necesar în scopuri contabile, financiare și organizaționale și/sau pentru a executa contractul pe care l-ați încheiat cu noi. Pentru mai multe informații despre Grupul Wizz Air, vă rugăm să dați click aici. În plus divulgarea datelor dumneavoastră către alte părți poate fi necesară pentru a asigura furnizarea uniformă a produselor, serviciilor și informațiilor pe care le solicitați.

3.2

De asemenea putem să divulgăm datele cu caracter personal către categoriile de terți de mai jos în scopurile descrise în prezenta Notificare:

  • furnizorii terți de servicii ale căror servicii le-ați achiziționat (cum ar fi servicii de asigurare, transfer) de pe website-ul nostru, în aplicația noastră sau prin centrul nostru de apeluri;
  • transportator aerian, furnizor în domeniul hotelier ale căror servicii au fost incluse în pachetul pe care l-ați achiziționat;
  • societăți de carduri de credit, furnizori de servicii de plată pentru a prelucra plățile pe care le-ați inițiat pe website-ul nostru, în aplicația noastră sau prin centrul nostru de apeluri;
  • terți care realizează în numele nostru studii privind clienții;
  • alți furnizori terți de servicii angajați de noi pentru – printre altele – prelucrarea datelor;
  • terți, cum ar fi firme de avocatură și instanțe, pentru a executa sau impune orice contract cu dumneavoastră;
  • autorități de stat sau organismele de executare cum ar fi poliția și autoritățile de reglementare, la cererea acestora și numai așa cum prevede legea aplicabilă sau pentru a ne proteja drepturile sau siguranța clienților, personalului și bunurilor noastre.

3.3

Furnizorii terți de servicii. Atunci când achiziționați serviciile unui furnizor terț de servicii de pe website-ul nostru, în aplicația noastră sau prin centrul nostru de apeluri noi vă transferăm datele cu caracter personal pentru a facilita achiziția.

Prelucrarea datelor de către aceşti terți poate fi de asemenea guvernată de propriile lor politici de confidențialitate. Vă rugăm să analizați politicile de confidențialitate de pe website-ul acelor terți în mod direct pentru mai multe informații despre practicile lor de prelucrare a datelor. Vă rugăm să țineți cont de faptul că refuzăm întreaga responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici. În anumite cazuri, atât termenii și condițiile și politicile noastre de confidențialitate cât termenii şi condiţiile şi politicile de confidenţialitate ale respectivului terț vor trebui acceptate pentru a obține serviciul relevant.

Mai mult, noi primim de asemenea informații despre dumneavoastră de la terți, de exemplu atunci când participați la un program de loialitate.

Atunci când efectuați o rezervare prin intermediul acestui website, datele dumneavoastră vor fi transmise către transportatorul aerian și de asemenea poate fi necesar să fie transmise altor societăți din Grupul Wizz Air (inclusiv sucursalelor noastre, societății noastre mamă și sucursalelor acesteia) sau furnizorilor terți (cum ar fi furnizorul din domeniul hotelier), astfel încât să se permită acestor societăți să vă ofere locurile în avion și orice alte produse sau servicii pe care le-ați achiziționat. De asemenea vă putem dezvălui datele (i) tuturor terților relevanți care vor asigura aranjamentele de călătorie sau alte servicii contractate, (ii) organismelor guvernamentale și altor autorități către care avem obligația să transmitem datele dumneavoastră (de ex. agențiile de frontieră ale țărilor pe care intenționați să le vizitați) și (iii) terților relevanți în scopul protejării împotriva fraudei și reducerea riscului de credit. De asemenea putem primi date de la terții respectivi.

Pentru mai multe informații despre transferul de date către/de la terți, vă rugăm dați click aici.

3.4

Centrul de apeluri. Noi angajăm furnizori terți pentru prestarea de servicii de centru de apeluri pentru noi. Centrul de apeluri prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prezenta Notificare. Apelurile sunt înregistrate și pot fi legate de alte date privind rezervarea pentru a asigura calitatea și pentru posibila soluționare a plângerilor viitoare. Plângerile depuse electronic, prin poștă sau prin email sunt de asemenea arhivate, şi pot fi legate de alte date privind rezervarea pentru soluționarea oricăror potenţiale plângeri viitoare.

3.5

Poliția de frontieră și autoritățile de control al imigrării. În anumite țări, transportatorul aerian este obligat prin lege să dea acces agențiilor de control la frontieră la informațiile privind rezervarea și călătoria. Prin urmare, orice informații pe care le deținem despre dumneavoastră și aranjamentele dumneavoastră de călătorie pot fi dezvăluite autorităților vamale și de control al imigrării din locul de unde plecați sau de la destinație.

În plus, legile din numeroase țări cer ca transportatorul aerian să colecteze informații din pașaport și altele asociate pentru toți pasagerii înainte de a călători către sau din acele țări. Atunci când i se cere, Wizz Tours va furniza aceste informații transportatorului aerian care le retransmite autorităților vamale și de control al imigrării relevante.

4. Transferul internațional de date cu caracter personal

Este posibil să fim nevoiți să vă transferăm datele cu caracter personal către destinatari care se află în afara Spațiului Economic European („SEE”). Acești destinatari se pot afla în țări în legătură cu care Comisia Europeană nu a emis o decizie care precizează că țara respectivă asigură un nivel adecvat de protecție a datelor. În legătură cu transferurile de date către destinatari situați în astfel de țări, am pus în aplicare cu destinatarii, contracte corespunzătoare privind transferul de date cu caracter personal care includ Clauzele Modale UE adoptate de Comisia Europeană pentru a proteja datele cu caracter personal transferate (conform Art. 46 alin. 2 c) din RGPD). Puteți solicita mai multe informații despre, sau copii după, aceste acorduri de transfer contactându-ne la adresa de contact indicată în prezenta Notificare.

5. Securitate

Adoptăm măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, și în special atunci când prelucrarea presupune transmiterea datelor printr-o rețea, precum și împotriva tuturor formelor ilegale de prelucrare. Acordăm o atenție deosebită transmiterii în siguranță a datelor cu caracter personal și a celor financiare. Aceste date sunt transmise din computerul dumneavoastră către serverul de rezervări al Wizz Tours prin intermediul canalelor criptate cu ajutorul tehnologiei de ultimă generație Secure Socket Layer (SSL).

6. Păstrarea datelor

Noi vă prelucrăm datele cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru a îndeplini scopul pentru care au fost colectate. În general, se vor aplica următoarele perioade de stocare:

(a) cu excepţia datelor incluse în documentele necesare în scopuri de contabilitate, datele colectate în scopurile listate la Art. 2.4.1. (a), (d)-(f) vor fi păstrate pentru 5 ani după executarea contractului încheiat între noi (adică ştergerea Contului dumneavoastră WizzTours);

(b) documentele necesare pentru scopuri de contabilitate (şi datele incluse în aceste documente) vor fi stocate pentru 8 ani de la închiderea anului financiar relevant; şi

(c) datele colectate în scopurile listate la Art. 2.4.1. (b)-(c) vor fi păstrate până când vă veți retrage consimțământul privind prelucrarea.

Cu privire la litera (c) de mai sus, vă rugam să aveţi în vedere că după retragerea consimţământului, noi vom păstra următoarele date cu caracter personal pentru o perioadă de 5 ani pentru a putea facilita demonstrarea respectării legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal de către WizzTours: data acordării consimţământului, data retragerii consimţământului, adresa de e-mail şi/sau numărul de telefon incluse în cadrul consimţământului.

7. Drepturile pe care le aveți

Cu privire la orice prelucrare de date care intră sub incidența RGPD, beneficiați de următoarele drepturi și măsuri reparatorii: (i) dreptul de a solicita acces la datele dumneavoastră cu caracter personal; (ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal; (iii) dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal; (iv) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal; (v) dreptul la portabilitatea datelor; și (vi) dreptul de a se opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

(i) Dreptul de acces: dumneavoastră aveți dreptul de a obține confirmarea că noi prelucrăm sau nu datele dumneavoastră cu caracter personal, și, în caz afirmativ, de a solicita acces la datele cu caracter personal.

Dreptul de acces se aplică – printre altele – următoarelor informații: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal prelucrate și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să fie divulgate. Mai mult, aveți dreptul de a obține o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care noi le prelucrăm.

(ii) Dreptul la rectificare: în anumite cazuri, aveți dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, sau completarea datelor cu caracter personal incomplete.

(iii) Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): În anumite cazuri, aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar noi avem obligația de a șterge respectivele date cu caracter personal.

(iv) Dreptul la restricționarea prelucrării: În anumite cazuri, aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, respectivele date cu caracter personal pot fi prelucrate numai în anumite scopuri.

(v) Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite cazuri, aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmit aceste date altui operator fără obstacole din partea noastră.

(vi) Dreptul la opoziție: În anumite cazuri, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar noi putem fi obligați să încetăm prelucrarea acestor date.

În cazul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, inclusiv realizarea profilului, aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, noi vom înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop.

Vă rugăm să țineți cont de faptul că drepturile prezentate mai sus nu sunt absolute, iar exercitarea drepturilor de mai sus poate fi supusă condițiilor prevăzute de legile aplicabile privind protecția datelor.

Dacă consideraţi că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate în mod nelegal, puteți contacta şi depune o plângere la autoritatea de supraveghere locală, în particular în Statul Membru în care locuiţi, lucraţi sau în locul unde a avut loc presupusa încălcare a drepturilor dumneavoastră. De asemenea, puteţi contacta Autoritatea pentru Protecţia Datelor şi Libertatea Informaţiei din Ungaria (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125, Hungary, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

În plus faţă de cele de mai sus, puteți iniția o acțiune în justiție la instanța competentă la locul dumneavoastră de activitate sau la reședința obișnuită.

Dacă vă înregistrați pe website-ul nostru, noi presupunem că sunteți mulțumiți ca noi să vă prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le-aţi furnizat în timpul procedurii de înregistrare și nu va mai trebui să ne furnizați din nou datele dumneavoastră atunci când veți realiza rezervări în viitor.

Datele dumneavoastră cu caracter personal și contractele pe care le încheiați cu Wizz Tours sunt păstrate în sistemul nostru de rezervări. Dacă doriți să primiți informații despre evidența înregistrării dumneavoastră ca pasager sau orice date stocate de Wizz Tours, despre prelucrarea datelor și entitățile care prelucrează date (dacă este cazul), sau ați dori să vă exercitați drepturile de mai sus, vă rugăm să ne contactați la următorul link.

8. Responsabilul cu protecția datelor

Grupul WizzAir a ales un responsabil cu protecția datelor la nivel de grup ("RPD"), care supervizează activitățile de prelucrare a datelor ale Wizz Tours. Dacă aveți orice întrebări sau nelămuriri, îl puteți contacta pe RPD prin intermediul următoarelor informații de contact:

E-mail: wizztours_dpo@wizztours.com

Adresă: în atenţia RPD; Wizz Tours Ltd., strada Laurus Offices, Kőér nr 2/A, Clădirea B, H-1103 Budapesta

9. Diverse

Atunci când realizați o rezervare veți primi un cod de confirmare. Acesta apare în e-mailul de confirmare pe care îl primiți după realizarea rezervării. Vă sfătuim să păstrați acest cod de confirmare confidențial în orice moment. Divulgarea codului de confirmare propriu către alte persoane le poate permite acestora să vă acceseze datele rezervării și itinerariul prin intermediul sistemului nostru.

Dacă vom modifica această Notificare de Confidențialitate, vom publica versiunea actualizată pe website-ul nostru, wizztours.com.

Website-ul wizztours.com oferă link-uri către alte website-uri pentru a le consulta și a afla informații. Fiți atenți că aceste site-uri pot fi deținute și operate de alte societăți și organizații, care au politici diferite de securitate și confidențialitate. Wizz Tours nu are nici un control asupra și nu își asumă nicio responsabilitate pentru orice informații, materiale, produse sau servicii cuprinse în sau accesibile prin intermediul acelor website-uri.

Prezenta Notificare de Confidențialitate intră în vigoare de la data de 25 mai 2018.

Browserul dumneavoastră nu este actualizat

IE not supported

wizztours.com nu mai este disponibil pentru browserul dumneavoastră.
Actualizați-vă browserul!