SEKRETESSPOLICY (”Policyn”)

1. Bakgrund

Wizz Tours Ltd. (Hädanefter kallat ”Wizz Tours" eller “vi” eller “oss”), ett aktiebolag med organisationsnummer 01-09-205337, och säte i 1103 Budapest. Kőér utca 2/A. Building B. 4th floor, Hungary, momsregistreringsnummer 25194841-2-42, e-post: customerservice@wizztours.com, telefon: 0900 111 2068, webbsida: www.wizztours.com - agerar registeransvarig för dina personuppgifter och ägnar särskild uppmärksamhet åt dataskydd. Databehandling av Wizz Tours överensstämmer med relevanta EU-rättsliga-och ungerska dataskyddslagar och utförs i enlighet med denna Policy.

2. Informationen vi begär och hur vi använder dina uppgifter

2.1. Personuppgifter

Denna Policy gäller alla personuppgifter du tillhandahåller oss eller som vi samlar in och behandlar i samband med dina mellanhavanden med Wizz Tours. Vid tillämpningen av denna Policy avser ”personuppgifter” all information som rör dig som person eller där du kan identifieras, direkt eller indirekt (särskilt ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, kreditkorts- eller bankkortnummer, information om speciell vård) och alla eventuella hänvisningar till dig relaterad till sådan information.

2.2. Insamling av dina personuppgifter

När du använder våra tjänster eller tjänster som erbjuds av tredje part på vår webbsida (t.ex. när du bokar en flyg- eller flygtransportservice eller annan relaterad aktivitet) samlar vi in personuppgifter om dig, antingen som du direkt tillhandahåller oss (eller vår agent) eller som samlas in av oss när du använt våra tjänster eller har bokat tjänster från tredje part via vår webbsida. Wizz Tours ansvarar dock inte för tredje parts användning av dina uppgifter, där sådan användning är tillåten, för deras egna ändamål. I dessa fall hänvisar vi till deras egen Sekretesspolicy för mer information. Du finner mer information om dataöverföring till tredje part i avsnitt 3 nedan.

2.3. Information vi samlar in och hanterar

Vi samlar in och hanterar följande personuppgifter om dig:

(a) information om dig (exempel på information du tillhandahåller kan vara ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, finansiell- och kreditkortsinformation, personlig beskrivning och fotografi, kostpreferenser eller behov av särskild hjälp);

(b) information om de tjänster du köpt (oavsett om de tillhandahållits direkt av oss eller genom vår agent);

(c) information om dina resor (till exempel uppgifter om din bokning och ytterligare tjänster vi tillhandahållit);

(d) information om hur du använt vår webbsida, callcenters eller mobilapplikationer (till exempel kan du ge oss information om dig själv genom att fylla i formulär på vår webbsida, genom att söka efter resetjänster, göra en beställning på vår webbsida. Vi samlar automatiskt in information om din användning av vår webbsida. Detta inkluderar teknisk information, inklusive internetprotokolladressen (IP) som används för att ansluta datorn till internet, din inloggningsinformation, webbläsartyp och- version, tidszonsinställningar, plug-intyper och versioner på webbläsaren, operativsystem och plattform, information om ditt besök, inklusive de fullständiga Uniform Resource Locators (URL) till, via och från vår webbsida (inklusive datum och tid); produkter du tittat på eller sökt efter, svarstider på sidor, nedladdningsfel, längd på besök på vissa sidor, sidans interaktionsinformation (till exempel bläddra, klick och musrörelser) och metoder som används för att bläddra bort från sidan och alla telefonnummer som används för att ringa vårt kundservicenummer); och

(e) information om kommunikation du har med oss och vår personal.

Vi kan få information om dig om du använder någon av de andra webbsidorna vi bedriver eller de andra tjänsterna vi tillhandahåller. Vi har också ett nära samarbete med tredje part (till exempel affärspartners, underleverantörer inom tekniska-, betalnings- och leveranstjänster, annonsnätverk, analysleverantörer, sökinformationsleverantörer, kreditupplysningsföretag) och kan få information om dig från dem. Se avsnitt 3 nedan för fler detaljer.

I vissa fall måste vi också behandla känsliga personuppgifter när du begär särskild hjälp från oss (t.ex. tillhandahållande av syre), eller när du ger oss information om din lämplighet att flyga (till exempel om du är gravid) för att se till att vi kan uppfylla din begäran om särskild hjälp eller av säkerhetsskäl.

2.4. Användning av dina personuppgifter

2.4.1. De ändamål för vilka vi använder dina personuppgifter är:

(a) att leverera de tjänster du har köpt från oss eller för att underlätta köp av tredje parts tjänster eller produkter på vår webbsida, via vår app eller via vårt callcenter (uppgifter som används för detta ändamål inkluderar alla uppgifter som samlats in under bokningsprocessen: såsom namn på passagerare, nationalitet, kön, telefonnummer, e-postadress, kredit- eller bankkortsinformation, information om specialvård, flyguppgifter, bekräftelsesnummer, födelsedatum, födelseort, uppgifter om resedokument och Wizz-kontonummer);

(b) för direkt marknadsföring som syftar till att tillhandahålla tjänster och erbjudanden anpassade efter dina behov (se avsnitt 2.4.2. nedan);

(c) för att förbättra våra tjänster (se avsnitt 2.4.2. nedan);

(d) för att kommunicera med dig (till exempel för att skicka dig påminnelsemail eller meddelanden om ändringar) (vi använder för detta ändamål personuppgifter som namn och kontaktuppgifter);

(e) för att stödja andra administrativa ändamål (inklusive, men inte begränsat till, redovisning och fakturering, revision, kredit eller annan betalkortskontroll, screening av bedrägerier) (inklusive användningen av kreditupplysningsföretags sökningar och kontokortsvalideringskontroller), invandring och tullkontroll, säkerhets-, hälso-, administrativa och juridiska ändamål samt systemtestning, underhåll och utveckling) (vi kan använda vilken som helst av de uppgifter som vi samlat in från dig beroende på vad som är tillämpligt)

(f) för att fullgöra våra förpliktelser som uppstår till följd av de kontrakt som ingåtts mellan dig och oss.

2.4.2. Cookies och direktmarknadsföring.

Under tiden du använder vår webbsida lagras cookies på din enhet genom din webbläsare. Läs mer om de cookies som används av Wizz Tours genom att klicka här. Vårt mål är att se till att vår webbsida erbjuder besökare vad de letar efter och ger dem den mest relevanta marknadsföringskommunikationen. För att uppnå detta mål kan vi komma att använda dina uppgifter i analyssyfte, för kvalitetsförbättringar, för tjänsteutveckling, för att förbättra webbsidans prestanda, för att mäta resultatet av våra annonskampanjer eller för att skräddarsy tjänster efter dina behov. För dessa ändamål kan vi komma att överföra dina anonymiserade identifierbara uppgifter såsom, men inte begränsat till, anonym demografisk information och online-beteende till våra avtalspartner (t.ex. tredje parts tjänsteleverantörer listade i avsnitt 3.). Vi lagrar uppgifter som skickats från din webbläsare till vår webbsida under reservationsprocessen. Inga sådana uppgifter kommer att lämnas ut till tredje part utom i aggregerat, ej personligt identifierbart format.

Du kan komma att få specialerbjudanden från oss om du har begärt sådan kommunikation genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev, eller om du gav oss dina uppgifter när du deltog i en tävling eller registrerade dig vid en kampanj. Genom att prenumerera på nyhetsbrev eller tillhandahålla dina uppgifter enligt ovan kommer du att få direktmarknadsföringskommunikation från oss, inklusive direktmarknadsföring eller specialerbjudanden från Wizz Tours eller våra samarbetspartners. För att skicka dig sådan direktmarknadsföringskommunikation/specialerbjudanden behandlar vi följande personuppgifter om dig: namn och e-postadress och/eller telefonnummer.

Dessutom kan vi, under förutsättning att vi har ditt samtycke, behandla dina uppgifter om de inköp du har gjort och hur du använt vår webbsida och tjänster för att skapa en profil i syfte att identifiera de tjänster, erbjudanden och/eller kampanjer som kan vara av intresse för dig och för att skicka dig kommunikation anpassad till dig. För detta ändamål kan vi komma att behandla dina uppgifter som anges i avsnitt 2.3. b)-d) samt ditt namn, e-postadress eller telefonnummer.

2.5 Rättslig grund för databehandling

Behandlingen av dina personuppgifter baseras på följande rättsliga grund:

  • behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 2.4.1. (a), (d)-(f) är nödvändig för att fullgöra avtalet mellan oss, eller för att ge förhandsgodkännande från din sida (enligt artikel 6 paragraf 1 b) i GDPR)
  • behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 2.4.1. (e) kan vara nödvändig för att utföra våra lagliga skyldigheter (enligt artikel 6 paragraf 1 c) i GDPR) eller för vårt berättigade intresse (enligt artikel 6 paragraf 1 f) i GDPR), som omfattar att skydda våra eller tredje parts rättigheter och egendom, inklusive vårt IT-system; upptäcka, förebygga och undersöka bedrägerier eller andra brott; initiera, driva eller försvara rättsliga krav
  • behandlingen av dina personuppgifter för de ändamål som anges i avsnitt 2.4.1. (b)-(c) förutsätter ditt samtycke (enligt artikel 6 paragraf 1 a) i GDPR).

Utöver ovanstående är den rättsliga grunden för behandlingen av dina känsliga uppgifter ditt uttryckliga samtycke (enligt artikel 9 paragraf 1 a) i GDPR).

Tillhandahållandet av dina uppgifter är frivilligt. Om du däremot inte lämnar dina personuppgifter kan det innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla alla eller delar av de tjänster du har begärt. Observera att du under sådana omständigheter inte kommer att kunna avbryta eller erhålla återbetalning av eventuella avgifter du har betalat.

Vid bearbetning av dina uppgifter där du lämnat ditt samtycke för direktmarknadsändamål (inklusive profilering) har du rätt att när som helst fritt återkalla ditt samtycke. Observera att återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som utförts före återkallandet. Du kan när som helst avbryta prenumerationen kostnadsfritt utan att ange någon anledning via följande länk, eller länken i varje nyhetsbrev eller genom att skicka ett brev till 1103 Budapest, Kőér utca 2/A, Building B, 4th floor; Hungary.

Vid bearbetning av känsliga uppgifter där du lämnat ditt samtycke har du rätt att när som helst fritt återkalla ditt samtycke. Observera dock att om du återkallar ditt samtycke till behandlingen av dina känsliga uppgifter, kan vi kanske inte ge dig det särskilda stöd som du behöver. Observera att återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av den behandling som utförts före återkallandet.

3. Utlämning av dina personuppgifter till tredje part

3.1

Dina personuppgifter kan delas inom Wizz Air Group när det är nödvändigt för bokförings-, finansiella och organisatoriska ändamål och/eller för att fullgöra avtalet mellan dig och oss. För mer information om Wizz Air Group, vänligen klicka här. Dessutom kan delning av dina uppgifter till andra parter vara nödvändig för att säkerställa ett smidigt tillhandahållande av de produkter, tjänster och information du begär.

3.2

Vi kan också komma att lämna dina personuppgifter till nedanstående tredje parter för ändamål som beskrivs i detta meddelande:

  • tredjepartsleverantörer vars tjänster du köpt (t.ex. försäkring, överföringstjänster) på vår webbsida, i vår ansökan eller via vårt callcenter;
  • flygbolag, hotell, vars tjänster ingår i paketet du köpt;
  • kreditkortsföretag, betaltjänstleverantörer för att genomföra de betalningar du initierat på vår webbsida, i vår ansökan eller via vårt callcenter;
  • tredje part som genomför kundundersökningar för vår räkning;
  • andra tredjepartsleverantörer som samarbetar med oss med - bland annat - databehandling;
  • tredje part, till exempel advokatbyråer och domstolar, för att fullgöra eller tillämpa ett avtal med dig;
  • myndigheter eller tillsynsorgan som polis och tillsynsmyndigheter, på deras begäran och endast i mån av vad som krävs enligt gällande lag eller för att skydda våra rättigheter eller för våra kunders, personals och tillgångars säkerhet.

3.3

Tredjeparts-tjänsteleverantörer. När du köper tjänsten hos en tredjepartsleverantör på vår webbsida, i vår app eller via vårt callcenter överför vi dina personuppgifter för att underlätta köp.

Databehandling av sådana tredje parter kan också regleras genom deras egna integritetspolicyer. Vänligen läs integritetspolicyn direkt på dessa tredje parters hemsidor för mer information om deras databehandling. Observera att vi varken tar ansvar för- eller har skyldigheter avseende dessa policyer. I vissa fall behöver både vår och en sådan tredje parts villkor och integritetspolicy godkännas för att få tillgång till den aktuella tjänsten.

Dessutom får vi också information om dig från tredje part, till exempel när du deltar i ett lojalitetsprogram.

När du bokar via denna webbsida kommer dina uppgifter att skickas till flygbolaget och kan även behöva vidarebefordras till andra bolag inom Wizz Air Group (inklusive våra dotterbolag, vårt holdingbolag och dess dotterbolag) eller tredjepartsleverantörer (till exempel hotell), så att de kan tillhandahålla flygstolar och andra produkter eller tjänster du har köpt. Vi kan också komma att lämna dina uppgifter till (i) alla relevanta tredje parter som kommer att tillhandahålla researrangemang eller andra tjänster som avtalats, (ii) myndigheter och andra organ som vi enligt lag är skyldiga att skicka dina uppgifter till (t.ex. gränskontrollen i länder du avser att besöka) och (iii) relevanta tredje parter i syfte att bekämpa bedrägeri och minska kreditrisken. Vi kan också komma att ta emot uppgifter från nämnda tredje parter.

För mer information om dataöverföring till/från tredje part, vänligen klicka här.

3.4

Callcenter. Vi samarbetar med tredjepartsleverantörer för tillhandahållande av callcenter-tjänster för vår räkning. Dessa callcenter bearbetar dina personuppgifter i enlighet med denna Policy. Samtalet spelas in och kan kopplas till andra bokningsdata för att säkerställa kvalitet och eventuell framtida hantering av klagomål. Klagomål som lämnas in elektroniskt, via post eller via e-post, arkiveras också och kan kopplas till andra bokningsdata för eventuell framtida hantering av klagomål.

3.5

Gränspolis och invandringsmyndigheter. I vissa länder är flygbolaget enligt lag skyldigt att ge gränskontrollorgan tillgång till boknings- och reseinformation. Därför kan all information vi har om dig och dina researrangemang lämnas ut till tullen och immigrationsmyndigheterna på din avreseort eller din destination.

Dessutom kräver lagar i flera länder att flygbolaget samlar in pass- och tillhörande information från alla passagerare innan de reser till eller från dessa länder. Vid behov kommer Wizz Tours att tillhandahålla denna information till flygbolaget som vidarebefordrar det till relevanta tull- och invandringsmyndigheter.

4. Internationell överföring av personuppgifter

Vi kan komma att tvingas överföra dina personuppgifter till mottagare som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES). Dessa mottagare kan finnas i länder till vilka Europeiska kommissionen inte har utfärdat ett beslut som anger att ett sådant land har ett tillräckligt dataskydd. När det gäller dataöverföringar till mottagare i sådana länder har vi ingått lämpliga dataöverföringsavtal med mottagarna som motsvarar EU:s modellklausuler som antagits av Europeiska kommissionen för att skydda de överförda personuppgifterna (enligt artikel 46.2 c) i GDPR). Du kan begära mer information om eller kopior av sådana överföringsavtal genom att kontakta oss via de kontaktvägar som anges i denna Policy.

5. Säkerhet

Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse eller oavsiktlig förlust, ändring, obehörigt avslöjande eller åtkomst, i synnerhet där behandlingen inbegriper överföring av uppgifter över ett nätverk, och mot alla andra former av olaglig bearbetning. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt säker överföring av personliga och finansiella uppgifter. Dessa uppgifter överförs från din dator till bokningsservern för Wizz Tours genom krypterade kanaler med stöd av den senaste SSL-tekniken (Secure Socket Layer).

6. Lagring av uppgifter

Vi behåller dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppnå det syfte för vilket de samlades in. I allmänhet gäller följande lagringstider:

(a) med undantag för uppgifterna i dokument som är nödvändiga för bokföringsändamål, kommer uppgifter som samlats in för de ändamål som anges i avsnitt 2.4.1. (a), (d) - (f) att behållas i 5 år efter det att kontraktet mellan oss fullgjorts (d.v.s. borttagning av ditt WizzTours-konto);

(b) dokument som är nödvändiga för redovisningssyften (och uppgifterna däri) kommer att lagras i 8 år från det att räkenskapsåret avslutades; och

(c) dina personuppgifter som lagrats för de ändamål som anges i avsnitt 2.4.1. (b) - (c) kommer att behållas till dess du har återkallat ditt samtycke till lagringen.

När det gäller punkt c ovan, vänligen observera att vi, efter att ditt samtycke har återkallats, behåller följande uppgifter under en period om 5 år för att WizzTours ska kunna bevisa att vi uppfyller gällande dataskyddslagar: datum för tillhandahållande av samtycke, datum för återkallande av samtycke, e-postadress och/eller telefonnummer som omfattas av samtycket.

7. Dina rättigheter

När det gäller all databehandling som omfattas av GDPR har du rätt till följande rättigheter och åtgärder: (i) rätt att begära att få tillgång till personuppgifter; (ii) rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. (iii) rätt att begära radering av dina personuppgifter (iv) rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. (v) rätt till dataöverförbarhet och (vi) rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

(i) Rätt till tillgång: Du har rätt att få bekräftelse om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss eller inte och, om så är fallet, att begära tillgång till personuppgifterna.

Rätten till tillgång gäller bland annat följande uppgifter: syftet med behandlingen, de kategorier av personuppgifter som behandlas och de mottagare eller typer av mottagare till vilka personuppgifterna har eller kommer att lämnas ut. Dessutom har du rätt att erhålla en kopia av dina personuppgifter som hanteras av oss.

(ii) Rätt till rättelse: I vissa fall har du rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter eller korrigering av ofullständiga personuppgifter.

(iii) Rätt till radering (rätt att bli bortglömd): I vissa fall har du rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter och vi kan vara tvingade att radera sådana personuppgifter.

(iv) Rätt till begränsning av bearbetning av uppgifter: I vissa fall har du rätt att begära begränsning av bearbetningen av dina personuppgifter. I det här fallet får vissa personuppgifter endast behandlas för vissa ändamål.

(v) Rätt till dataöverföring: I vissa fall har du rätt att ta emot de personuppgifter du har lämnat till oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format och har rätt att skicka dessa uppgifter till en annan databehandlare utan några invändningar från oss.

(vi) Rätt till invändning: I vissa fall har du rätt till invändning mot behandlingen av dina personuppgifter och vi kan bli tvingade att upphöra med behandlingen av sådana personuppgifter.

Vid behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring, inklusive profilering, har du rätt att när som helst invända mot bearbetning av dina personuppgifter. I så fall upphör vi att behandla dina personuppgifter för sådana ändamål.

Observera att ovanstående rättigheter inte är tvingande, och utövandet av ovanstående rättigheter kan vara föremål för villkor enligt gällande lagstiftning om dataskydd.

Om du anser att dina rättigheter gällande personuppgifter har överträtts kan du också kontakta och lämna in ett klagomål till den lokala datatillsynsmyndigheten i den medlemsstat där du har hemvist, arbetsort eller platsen för den påstådda överträdelsen. Du kan också kontakta den ungerska myndigheten för datasäkerhet och informationsfrihet, Hungarian Authority for Data Protection and Freedom of Information, (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, H-1125, Hungary, Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1 391-1400; telefax: +36-1 391-1410; e-post: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Förutom ovanstående kan du inleda ett domstolsförfarande vid domstol som har behörighet där vi har vårt säte eller där du har din hemvist.

Om du registrerar dig på vår webbsida antar vi att du uppskattar att vi behandlar dina uppgifter som vi fått under registreringsprocessen och du behöver inte lämna dina uppgifter igen när du gör ytterligare bokningar.

Dina personuppgifter och avtal som ingås mellan dig och Wizz Tours sparas i vårt bokningssystem. Om du vill få information om din passagerarregistrering eller uppgifter som lagras av Wizz Tours, om databehandling och databehandlingsenheter (i förekommande fall), eller vill utnyttja dina ovanstående rättigheter, kontakta oss på följande länk.

8. Personuppgiftsansvarig

WizzAir Group har utsett en personuppgiftsansvarig ("PUA") på koncernnivå, som även ansvarar för personuppgiftsaktiviteterna på Wizz Tours. Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta vår PUA via följande kontaktuppgifter:

E-post: wizztours_dpo@wizztours.com

Adress: ref.: DPO; Wizz Tours Ltd., Laurus Offices, Kőér street 2/A, Building B, H-1103 Budapest

9. Övrigt

När du gör en bokning kommer du att få en bekräftelsekod. Denna framgår i bekräftelsemejlet du får efter bokningen. Vi rekommenderar att bekräftelsekoden alltid hålls hemlig. Avslöjande av din bekräftelsekod för andra kan göra det möjligt för dem att få tillgång till din bokning och färdväg genom vårt system.

Om vi ändrar denna Sekretesspolicy publicerar vi den uppdaterade versionen på vår webbsida, wizztours.com.

Wizztours.com webbsida ger länkar till andra webbsidor för att underlätta för dig och ge dig information. Tänk på att dessa webbsidor kan ägas och drivas av andra företag och organisationer och har andra säkerhets- och sekretesspolicyer. Wizz Tours har ingen kontroll över och ansvarar inte för information, material, produkter eller tjänster som finns på eller är tillgängliga via dessa webbsidor.

Denna Sekretesspolicy gäller från den 25 maj 2018.

Din webbläsare är för gammal

IE not supported

wizztours.com är inte längre tillgänglig på din webbläsare.
Uppgradera din webbläsare